Hrátky s pamětí, školní rok 2023/2024

V září 2023 zahájíme již 18. ročník Hrátek s pamětí - zábavné trénování kognitivních funkcí pro seniory. Kognitivní funkce mozku, mimo jiné paměť, pozornost, koncentrace, rychlost zpracování informací, pohotovost, schopnost vyjadřování a porozumění, se s přibývajícím věkem zhoršují. Proto je potřebné tyto funkce pravidelně trénovat. Nejlépe je jejich zhoršování předejít a tedy začít trénovat již v době, kdy žádné problémy ještě nepociťujeme.

Trénink je vhodný i pro ty, komu již byla diagnostikována mírná kognitivní porucha (přechodný stav mezi změnami danými běžným stárnutím a rozvojem syndromu demence). Právě cíleným posílením paměti a ostatních funkcí, případně využitím různých paměťových technik a pomůcek, lze tento stav zvrátit anebo v případě již viditelných kognitivních zhoršení minimálně zajistit, že se tento proces zpomalí či nebude zhoršovat. Pro velký zájem otevíráme druhý kurz pro začátečníky a mírně pokročilé, zpravidla v lichou středu.

První lekce ve středu 6. 9. (sudý kurz) a 13. 9. (lichý kurz). Začátek vždy v 9.30 h.

Poplatek za školní rok 2023/2024 (17 lekcí) 700 Kč, 600 Kč pro držitele platného průkazu do KKD, jednorázové vstupné (pouze na lichý kurz) 60 Kč.

Více informací na adlerova@kkdvyskov.cz.