Hrátky s pamětí "na živo"

Vyškovská knihovna byla uzavřena od 12. března do 27. dubna 2020. Čtyři podlaží zela prázdnotou a veškerý knihovní život se přesunul do on-line světa.

Už 25. března jsme se „sešly“ na SKYPE k prvním Hrátkám s pamětí. Následovalo pak dalších šest lekcí, ve kterých jsme nejen trénovaly koncentraci a verbální logiku, ale také jsme si „jen tak obyčejně“ povídaly. Potěšilo nás, že mnohé seniorky zůstaly spolu ve spojení i mimo kurzy. Pro ty, kteří se nemohli/nechtěli zcela přesunout do virtuálního světa, jsme uveřejňovali cvičení zdarma na internetových stránkách vyškovské trenérky paměti.

Dnes, první den, kdy jsme mohli odložit roušky i uvnitř budov, jsme po několika měsících uspořádali první Hrátky s pamětí "naživo". Kromě pravidelných účastnic se k nám přidaly i dvě nové "žačky". Stále nám však v kolektivu chybí muži. Čekají nás ještě tři prázdninové lekce. Srdečně zveme všechny, kdo si chtějí po "koronténě" procvičit své mozkové závity hravou formou.

Ukázka z dnešních cvičení

Které přísloví má podobný význam jako zadané: Na hrubý pytel, hrubá záplata.

  1. A) Šaty dělají člověka
  2. B) Kdo lže, ten krade
  3. C) Práce kvapná, málo platná
  4. D) Bez práce, nejsou koláče
  5. E) Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá
  6. F) Neříkej hop, dokud nepřeskočíš

 

Máte k dispozici následující písmena:

Š  Ů  É  J  I  F  H  E  N  D  R  A  Ý  S  Ň

Vytvořte z nich minimálně pěti písmenná slova:
1) podstatná jména v 1. pádu jednotného čísla
2) ostatní

Písmena můžete ve slově použít vícekrát.