Hovory s radnicí

Pod tímto názvem se knihovna opět vrací k neformálnímu setkávání občanů s představiteli města. Na prvním setkání 21. 2. 2011 se představil před několika měsíci zvolený nový starosta města Ing. Jiří Piňos. Veřejnosti je však dobře znám, neboť členem zastupitelstva je již poslední dvě desetiletí.

Po úvodním starostově seznámení s prioritami, na něž by se chtěl ve volebním období především zaměřit, následovaly dotazy. Týkaly se především otázek dopravy v jednotlivých částech města a možností bydlení, prodeje bytů atd.

Setkání se zúčastnili i dva bývalí starostové města a rovněž místostarosta Karel Jurka, s nímž se budou konat následující Hovory s radnicí, a to v úterý 22. 3. v 16.30 hod. I na toto setkání nepochybně přijde pan starosta i druhý místostarosta Roman Celý.

Není-li vám lhostejné dění v našem městě, přijďte a využijte možnosti nejen k dotazům, ale i k vyslovení svých námětů či připomínek. Jde nám všem přece o to, aby se nám ve Vyškově žilo co nejlépe.