Hodnocení pátého semestru U3V, pozvánka na šestý

Ve čtvrtek 27. ledna 2022 jsme, neplánovaně až po roce a půl, ukončili pátý semestr Univerzity 3. věku při Univerzitě Palackého v Olomouci. I přes "covidové nesnáze" část našich studentů absolvovala většinu ze šesti přednášek na téma dějiny hudby a výtvarného umění. Přednášeli Mgr. Sylva Cidlinská a Mgr. Dalimil Ševčík.

Přinášíme vám několik úryvků z evaluací od našich studentů:

Studium U3V považuji za velmi dobrou věc. Podporuje v nás zájem o prohloubení dosavadních znalostí, umožňuje nám setkávat se ze zajímavými a vzdělanými lidmi. I když pro mě byla tato část roku velmi smutná, chtěla jsem vždy být součástí studia. Cítím se v nitru knihovny velmi dobře, dýchají na mě obsahy knih. Též je příjemný přístup všech pracovníků knihovny.

Umění, krásno – malířství a hudba. Jaká půvabná a odpočinková témata nám byla vybrána, jaké pohlazení po duši! Ne, že bychom mohli nechat mozek doma, ale protentokrát jsme svoje ratio, tedy levou mozkovou hemisféru poněkud (a rádi) upozadili ve prospěch té pravé. Uvítala jsem s nadšením tuto změnu – přechod od naučných témat k uměleckým, estetickým, kreativním. Ráda jsem se ponořila do světa tvarů, barev, not a rytmů a s obdivem vnímala harmonii, která na mne z prezentovaných děl malířů i hudebních skladatelů působila.

Je dobré si uvědomit, co nám umění do života přináší. Nejen to, že nám dává ta pomyslná křídla, abychom se oprostili od běžných starostí a získali nad nimi velkorysý nadhled. Ale také za tvůrčími díly vidět nezměrné úsilí a mnoho práce, které umělec (byť obdařený talentem) vkládá do svého díla, než nám je představí. Na tvůrčím procesu obdivuji především řád, kterému musí být každá fantaskní představa podřízena a to by pro nás, konzumenty umění, mělo být inspirující. Umění člověka obohacuje, protože je v něm ctěn řád. Otevřeme-li se mu, objevujeme řád niterně i v sobě.

Všechny přednášky tohoto semestru byly nevšedně zajímavé, podané s vysokou odbornou znalostí. Jak Mgr. Cidlinská, tak Mgr. Ševčík nás strhli svým nadšením pro přednášená témata. Tak to vypadá, když se mladí lidé podělí s námi seniory nejen o znalosti, ale také o radost z prožitku.

Obdivuji dokonalou připravenost obou přednášejících.
Paní Mgr. Cidlinská proložila svůj výklad videoprojekcí, díky níž jsme mohli zhlédnout obrazy ze světoznámých galerií v pohodlí knihovny, přiblížila nástěnné i nástropní malby, kam by ani zrak nedohlédl a za pomocí laserového ukazovátka nás upozornila na detaily, kterých bychom si nemuseli všimnout. K přednáškám nám připravila i příslušné knižní publikace.
Pan Mgr. Dalimil Ševčík dovede mistrně zaujmout publikum, se svým mladickým elánem a chopinovskou postavou se téměř vznáší po pódiu mezi klavírem, stolkem s počítačem a projektovou kabinou, všechno hravě stíhá, jeho výklad je přesvědčivý, strhující a má milý projev s nakažlivým úsměvem. Kéž by každý kulturní stánek měl takového svého Dalimila!

Protože miluji divadlo a naše Národní především, vím, že se na vzniku podílelo mnoho architektů, malířů a sochařů, kteří pracovali na výzdobě naší Zlaté kapličky. Takové detailní seznámení s jednotlivými díly, ať již sochami nebo malbami jsem dosud nikdy neabsolvoval a tak bych velice rád poděkoval Mgr. Sylvě Cidlinské za veliký zážitek, který jsem prožil na jejích třech přednáškách. Těším se, že se ještě někdy setkám na její některé další přednášce zaměřené na výtvarné umění.
Byl jsem mile překvapen, že mladík Mgr. Dalimil Ševčík dokázal ve svých třech přednáškách plynule a k věci, propojovat mluvené slovo s tóny klavíru. Já jsem hrával na trubku, kytaru, lesní roh, a posledních pár let hraji na foukací harmoniku. Při jedné z úvodních lekcí v 1. ročníku U3V jsem se dozvěděl, že hudba a učení na hudební nástroj má i kladný vliv na rozvoj mozku. A tak jsem nelenil a druhým rokem se učím i já na další nástroj, na klavír. A tak jistě i pod vlivem této skutečnosti, jsem byl unesen přednáškami mistra Dalimila.

Také přednášky závěrečného semestru budou přístupny nejen řádně zapsaným studentům, ale také veřejnosti. Srdečně zveme!