Hledáme kolegu / kolegyni

Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa knihovník/knihovnice

Místo výkonu práce: Knihovna Karla Dvořáčka, příspěvková organizace (Nádražní 4, Vyškov)

Pracovní doba: plný úvazek na dobu určitou, zástup za mateřskou dovolenou

Termín nástupu: září 2021

Popis práce:

 • Výpůjční a informační služby,
 • práce s knihovním fondem,
 • příprava a realizace vzdělávacích a kulturních akcí, besed, workshopů, soutěží (i pro děti a mládež).

Požadujeme:

 • SŠ, VOŠ nebo VŠ v oboru knihovnictví nebo prokazatelnou praxi z působení v oboru,
 • zkušenosti s užíváním knihovních systémů (ARL výhodou),
 • komunikační a prezentační schopnosti,
 • orientaci na knižním trhu, orientaci v české a světové literatuře,
 • práce s PC (MS Word a MS Excel, Power Point),
 • zkušenosti s organizováním aktivit pro děti a mládež výhodou,
 • znalost anglického, nebo německého jazyka výhodou,
 • samostatnost, časovou a osobní flexibilitu,
 • dobrý zdravotní stav, morální a trestní bezúhonnost.

Nabízíme:

 • platové zařazení podle platných tabulek,
 • smysluplnou a rozmanitou práci v příjemném prostředí,
 • zaměstnanecké a sociální výhody (pět týdnů dovolené, příspěvek na stravné ad.).

Přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:

 • strukturovaný životopis s údaji o dosaženém vzdělání, dosavadní praxi a odborných znalostech uchazeče,
 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • výpis z Rejstříku trestů.

Přihlášku je možno podat do 20. 5. 2021 do 10 hod. na e-mailovou adresu klvac@kkdvyskov.cz  nebo doručit do Knihovny Karla Dvořáčka (Nádražní 4, Vyškov) k rukám ředitele knihovny.

Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru v termínu od 24. 5. do 28. 5. 2021

Upozornění:

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoli v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče. Podáním přihlášky uchazeč/ka souhlasí s tím, že zadavatel bude pro potřeby výběrového řízení nakládat s jeho osobními údaji.

Případné bližší informace lze získat u ředitele knihovny Pavla Klvače na telefonu 728 458 609.

Pavel Klvač
ředitel Knihovny Karla Dvořáčka