Historie Vyškova v živých obrazech

V sobotu 26. srpna 2017 odpoledne se Zámecká zahrada ve Vyškově přenesla o sto let zpátky do časů První republiky. Spolek Dialog a generační soužití (Diogenes) zde uspořádal svůj projekt Historie Vyškova v živých obrazech.

Součástí programu byla také etuda o významné vyškovské osobnosti, místostarostovi Vyškova, P. Bohumíru Bunžovi, který byl jednou z prvních obětí komunistického vězení v roce 1950. V této etudě účinkovaly knihovnice Mgr. Ivana Šrámková, Bc. Marie Kachlíková a Zdeňka Adlerová, v roli starosty JUDr. Jana Hona vystoupil Bc. Michal Novotný z vyškovské Charity, hudbou a zpěvem pořad doplnily Jana Celá ze spolku Diogenes a Denisa Ficová, absolventka ZUŠ Vyškov.

Děkujeme Charitě Vyškov, jmenovitě Elišce Popelové, za poskytnutí materiálů k P. Bohumíru Bunžovi a Ladislavě Michalíkové za zapůjčení dobových kostýmů.

Fotografie v úvodu článku od Joži Kováře.

Video z akce