Happening 2015

namestiKnihovnický happening 2015 Literární region-tour ve Vyškově

Milé kolegyně, milí kolegové,
srdečně Vás zveme na tradiční knihovnický happening, který se letos koná v pátek 2. října 2015 ve Vyškově. Akce bude mít – jako obvykle – tyto tři části: soutěžní klání knihovních týmů s kulturním program na náměstí; společenský večer s rautem v knihovně; sobotní doprovodný program.

Naše letošní setkání bude současně i poctou spisovateli Karlu Dvořáčkovi, od jehož úmrtí na prahu nové svobody a plíživé totalitní nesvobodě uplyne 70 let.

Soutěž Vyškovská literární region-tour
Pátek 2. října 2015 v 15 hodin na vyškovském náměstí
Klání knihovních týmů: Připravte a v daných prostorách realizujte literární prezentaci Vaší knihovny, města, regionu – regionální autoři a místa spjatá s literaturou. Pozvěte Vyškovany právě k Vám!

Doporučujeme zajímavý kostým nebo kroj. K dispozici budete mít stůl a bezprostřední prostor kolem něj pod párty stanem; v případě nepříznivého počasí totéž v sále Besedního domu. Pořádající knihovna samozřejmě nebude soutěžit, aby nemohla využít domácí prostředí.

Návštěvníci, kolemjdoucí a pozvaní hosté budou obcházet jednotlivé prezentace a hodnotit váš tým; první tři týmy budou oceněny. Každý odevzdaný soutěžní lístek bude odměněn a navíc tři vylosované karty obdrží ceny.

Po celou dobu soutěže bude na pódiu probíhat kulturní program, během něhož zástupce/-ci/ vašeho týmu přednese krátkou zdravici a pozvání veřejnosti k vašemu stolu (pouze 3 minuty!).

Na závěr bude vyhodnocení týmů, předání darů a putovního džbánu pro vítěznou knihovnu. Ukončení této části programu předpokládáme kolem 17. hodiny.

Raut a večerní společenský program v knihovně
Pátek 2. října 2015 v 18 hodin v Knihovně Karla Dvořáčka
V 18–23 hod. setkání knihovníků – program obohatí např. beseda se spisovatelem Martinem Reinerem (účast přislíbil krátce po vydání knihy Básník – Román o Ivanu Blatném; bylo nám hned jasné, že s ním vyhraje kdeco).

Doprovodný program
Sobota 3. října 2015 – dopoledne

  • Exkurze do Pivovaru Vyškov
  • Muzeum Vyškovska
  • Literárně-historická procházka s návštěvou radniční věže
  • ZOO a Dinopark Vyškov

Přihlášky: Vyplňte a zašlete nejpozději do 5. září 2015 (raději však dříve!) na e-mail adlerova@kkdvyskov.cz.

Neodkládejte prosím zejména nahlásit účast soutěžních družstev (zajištění počtu stanovišť atd.!)

Informace o vašem zájmu sobotních akcí výrazně ovlivní jejich konání i cenu vstupného.

Nocleh (rezervaci neodkládejte!) – výběr vám usnadní přehled ubytování:

Přímo ve městě (3-12 min. chůze)
Chalupa U městské brány (0,3 km) INFO
Penzion Sirius (0,3 km) INFO
Hotel Selský dvůr (0,5 km) INFO
Hotel Atrium (1,1 km) INFO
Penzion U Kolejků (1 km) INFO

Výběr z možností v krásném okolí, auto však nutné
Penzion Pohoda v Lulči (7 km) INFO
Hotel Nemojanský Mlýn (8 km) INFO
Hotel U Zlaté rybky v Tučapech (9 km) INFO

Parkování
Asi 30 m pod knihovnou (ul. Kostelní) vpravo je městské parkoviště, které bude v pátek vyhrazeno pro návštěvníky happeningu.

Účastnický poplatek 200 Kč uhradíte hotově při registraci. Platba bankovním převodem je po domluvě možná. Náklady na cestovné, stravné a ubytování hradí vysílající organizace.

Kontaktní osoby:
Z. Adlerová adlerova@kkdvyskov.cz
V. Raška raska@kkdvyskov.cz
tel. 517 324 540 /47, 50, 52, 53
Knihovna Karla Dvořáčka, Nádražní 4, 682 01 Vyškov
www.kkdvyskov.cz

Přihláška na knihovnický happening 2015a