Grantové programy

Program veřejné informační služby knihoven VISK 3
Veškeré informace o programu Veřejné informační služby knihoven – VISK3, včetně podmínek výběrového řízení a žádosti nestátní neziskové organizace o státní dotaci naleznete zde.

Knihovna 21. století – informace o tomto projektu, včetně přihlášky a podmínek, naleznete pod tímto odkazem.