Geneticky modifikované potraviny – možnost nebo nutnost?

Událost se konala 20.4.2023 9:30 - 11:00 ve velkém sále.

Akademie 3. věku: RNDr. Roman Hobza, Biofyzikální ústav AVČR, Brno, Geneticky modifikované potraviny – možnost nebo nutnost? Může lidstvo přežít s tradičním způsobem zemědělství? Máme právo zasahovat do genetické informace živočichů a rostlin? O vědě, která mění svět a o světě, který nás (možná) čeká. Vstup na permanentku, nebo jednorázové vstupné 50 Kč.