Fontána slov – Gigant Jaroslav Vrchlický

Pod tímto názvem se 19. července v lodžii Zámecké zahrady uskutečnila malá literární připomínka velkého básníka k jeho stoletému odchodu na Parnas (zemřel 9. 9. 1912).

Možná si ze školních let vzpomenete na básnické formy sonet, rondel, rondó, triolet, rispet, ritornel, tercína, siciliána, stance, decima, balata, madrigal, sestina, pantkům, gazel či balada francouzská. Všechny mistrně používal J. Vrchlický, o čemž se mohly dvě desítky posluchačů přesvědčit. Samozřejmě byly připomenuty i jeho nelehké literární a životní osudy, takže nebylo překvapením, že nakonec dospěl ke známým veršům Za trochu lásky…, které jsou tak často (nutno podotknout, že u znalých však vždy s náležitou úctou) parodovány. Samozřejmě byla připomenuta i neoficiální část jeho tvorby, jež – ač v žádné čítance není zastoupena – je mezi lidem dobře známá.

Verše recitovala Jarmila Wolfová, pořadem provázel Vladislav Raška; připravila MKS a KKD. Fotografie Eva Bílková.

Fotogalerie


Fontána slov - Gigant Jaroslav Vrchlický