Fontána slov – Alois Musil naposledy v poušti

IMG_18893

Letošní fontána slov se konala 16. července 2014 v lodžii Zámecké zahrady jako malá literární připomínka výročí slavného rodáka (70 let od jeho úmrtí). Připravena byla již tradičně ve spolupráci s MKS. Jarmila Wolfová přečetla úryvky z nepublikovaného i publikovaného díla, které komentářem doprovázel dr. Vladislav Raška.

Z těch naprosto neznámých ukázek vzpomeňme poměrně nedávno „náhodně objevené“ cestovní reportáže Aloise Musila z roku 1901 v časopise Český jinoch.

Na památku – a současně jako připomínku loňské Fontány (konané k výročí narození A. Musila) – si mohli účastníci odnést jeho nástupní přednášku na pražskou univerzitu, která v této úplné podobě nebyla dosud publikována.

Úryvky z tvorby našeho významného orientalisty byly zaměřeny – jak ostatně již název Fontány napovídal – na jeho poslední výzkumné cesty před a v průběhu v těchto dnech tak vzpomínané velké války. Tehdy neměla číslo, poněvadž nikdo netušil, že za dvě desetiletí nastane válka druhá, a to ještě větší.

Jen pro nastínění dalších ukázek uveďme v bodech alespoň některá témata:

  • První setkání mladého A. Musila s TGM v r. 1889 v Turčianském Sv. Martině.
  • Dobrodužná cesta v roce 1912 s princem Sixtem, bratrem pozdější císařovny Zity, do pouště v roce 1912.
  • Poslední výzkumná cesta v letech 1914-1915.
  • Orientální mise ministerstva války 1917.
  • Postoj AM k vlasti potvrzují tato slova – 20. 12. 1984 řekla Zita E. Feigelovi (autorovi monografie o AM): Císař Karel se opakovaně bavil s Aloisem Musilem o hlavních rysech amnestie, jejím rozsahu a očekávaných důsledcích. Později také o jednotlivých případech udělení milosti.

Zájem návštěvníků o Fontánu slov dosvědčovalo to, že ještě nějakou dobu setrvali v neformální diskusi.

Text: Dr. Vladislav Raška
Foto: Mgr. Robert Bílek

Fotogalerie


Fontána slov 2014