?Robert Bílek? vzpomněl oběti 1. světové války

VELKA_VALKA

Po přednáškách významných českých historiků, kteří ve svých vystoupeních z několika hledisek pojednali všeobecně, z hlediska českých dějin, problematiku 1. světové války, předstoupil před bohatě zaplněným společenským sálem KKD v úterý 3. 6. 2014 vyškovský kronikář Mgr. Robert Bílek s regionální tematikou : Oběti 1. světové války na Vyškovsku.

Úvodní část věnoval datům, které lze dohledat v dostupné literatuře, ale i v méně dostupných kronikách měst, obcí, popř. soukromníků. (Matěj Piše a jeho kronika). Z této části vyjímám několik čísel:

R – U armáda mobilizovala 7 800 000 vojáků, z toho padlo 1 200 000, to je 15,38%

Okres Vyškov v dnešních hranicích měl 90 198 obyvatel, z toho padlých 2 448 osob, což činí 2,73%. Z obcí nejvíce obětí měly Hoštice, ze 406 osob 21 padlých, což činí 5,17 %. Následují Topolany, kde ze 447 občanů padlo 23 osob, což činí 5,15%. Přes 5% padlých měly ještě Ježkovice.

V další části na příběhu své rodiny, zvláště pradědečka Františka Bílka, dokumentoval přednášející nejen vojenský život (příběh) odvedence, ale i starosti, strázně zbytku rodiny, zvláště těch, kde bylo několik dětí. Na příběhu vojáka R – U armády Karla Guttera vyškovský kronikář přiblížil posluchačům postoje vojáků českého původu k válce a k oficiální ideologii monarchie. Za své výroky byl po udání jmenovaný odsouzen za velezradu a 2. 8. 1915 popraven.

Podrobný výklad podal Robert Bílek o válečných obětech z řad studujících a absolventů vyškovského gymnázia.

Závěrem promítl a okomentoval přednášející seznam dostupné literatury k 1. světové válce. Celá přednáška byla postavena vedle mluveného slova na prezentaci, která byla bohatá nejen statistickými přehledy, ale i celou řadou dokumentárních fotografií.

Mgr. Robert Bílek se zhostil zvoleného tématu skvěle. Dokázal, že i historik-amatér (Mgr. Bílek je právníkem Pozemkového úřadu v Brně) zpracuje odborně, na vysoké úrovni oblast z regionální historie, která ho enormně zajímá. Byl to opět pěkný večer s historickou tematikou.

IMG_8792

IMG_8798

Text: Dr. Ivan Pokorný
Foto: Jitka Wohlgemuthová, Vyškovský zpravodaj