E-knihy, e-čtečky, digitalizace a knihovny

Velké množství polemických, teoretických i ryze praktických článků k problematice e-knih naleznete v novém čísle Knihovnického zpravodaje Vysočina .

Za redakci vám příjemné čtení přeje Veronika Peslerová, Krajská knihovna Vysočiny, příspěvková organizace Kraje Vysočina.