Druhá promoce absolventek Univerzity 3. věku

V pondělí 16. ledna 2017 se pět absolventek Virtuální univerzity 3. věku, z celkových osmi úspěšných, zúčastnilo slavnostní promoce v aule České zemědělské univerzity v Praze.

Navzdory mrazivému počasí jsme dorazily do Prahy včas a mohly si tak dát slavnostní oběd. Poté, ve společnosti dalších stovek absolventů z celé České republiky, jsme převzaly svá Osvědčení o absolutoriu. Po krátké zastávce v historických prostorách hlavního nádraží v Praze jsme se opět vydaly na zpáteční cestu domů.

Děkuji všem absolventkám za jejich odvahu pustit se do moderní formy vzdělávání, blahopřeji jim k úspěšnému zakončení prvního tříletého cyklu a těším se s nimi i dalšími studentkami, a snad i studenty, na další setkávání.

Další semestr VU3V zahajujeme v KKD Vyškov ve středu 8. února 2017 v 9.00 hod. Budeme přednášet tato témata: Cestování – co jste ještě nevěděli a Čínská medicína v naší zahrádce.

Noví zájemci, kteří se studiem stále váhají, se mohou prvních přednášek (t.j. 8. 2. 2017) zúčastnit zdarma a až poté se rozhodnout, zda budou studovat, t.j. podat přihlášku a zaplatit školné, které činí 350 Kč za každé téma.

Více informací na www.e-senior.cz, na e-mailu adlerova(at)kkdvyskov.cz nebo osobně ve studovně KKD, přízemí vpravo.

Video z druhé promoce

Zpráva z první promoce včetně videa a fotogalerie

 

Fotogalerie


Druhá promoce VU3V