Průzkum spokojenosti 2020

V pondělí 2. března 2020 zahájila Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově pravidelný průzkum spokojenosti svých uživatelů.

Názor čtenářů a návštěvníků knihovny je pro nás velmi důležitý jak pro zkvalitňování stávajících služeb tak pro úvahy o těch nových. Proto se těch, kteří služby knihovny aktivně využívají, ptáme na jejich názor a potřeby. Výsledky průzkumů nám poslouží jako podklad při rozhodování o dalším rozvoji našich služeb.

Bohužel jsou situace, ve kterých se knihovna pouze přizpůsobuje stavu a rozhodování není primárně podřízeno tomu, co by si přáli čtenáři nebo knihovna, ale také povinnosti hospodařit s vyrovnaným rozpočtem. Ale i v takových situacích se snažíme, aby byl výsledek kompromisem mezi tím, co si přejí čtenáři a reálnými možnostmi.

Děkujeme vám za čas, který věnujete vyplnění dotazníku.

Tištěné verze najdete v hale služeb v přízemí, resp. v dětském odd. a T-klubu ve 3. podlaží.

On-line dotazník pro návštěvníky 0 - 14 let

On-line dotazník pro návštěvníky 15+