Doplňkový vzdělávací program v prostorách knihoven

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem a neziskovými organizacemi spustilo Národní plán doučování. Jde o dlouhodobý program, jehož cílem je pomoci zmírnit negativní dopady výpadku prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19.

→ pro žáky všech ročníků základních škol, posledních ročníků středních škol a odpovídajících ročníků gymnázií a konzervatoří,
→ zdarma (hrazené státem – max. odměna pro doučujícího činí 250 Kč / hod.),
→ organizovaný vedením školy,
→ individuální přístup, malé skupinky i jednotlivě,
→ za spolupráce nejen již známých učitelů, zaměstnanců školy, ale i externistů z řad zástupců neziskových organizací, studentů vysokých škol i jiných jednotlivců, např. babiček a dědečků, jejichž studnice znalostí jsou neprávem často opomíjeny;
→ přídavná hodina do rozvrhu nebo namísto odpoledních kroužků,
→ především osobně, ale v odůvodněných případech lze i online.
→ Původně vznikl, aby pomohl dohnat mezery v učivu žákům, kteří se zapojovali do distanční výuky způsobené pandemií covid-19 jen stěží, problematicky. Ale těžit z něj mohou takřka všichni, nejen „pětkaři“.
→ Děti díky němu nejen doženou, co nestihly ve škole, ale mohou se ptát na cokoli, co je zajímá, na co v běžných vyučovacích hodinách nezbývá čas, a dozvědí se i to, co ani nevěděly, že je zajímat bude!

Často pokládané dotazy jsou zodpovězeny zde: https://doucovani.edu.cz/faq

Jak se může zapojit knihovna?
→ poskytne prostory doučujícím a doučovaným
→ propojí doučující s doučovanými

V první fázi bude přímé doučování žáků probíhat do 31. prosince 2021. Národní plán doučování však rokem 2021 nekončí. Podpora doučování bude pokračovat nejméně do konce školního roku 2022/2023 z Národního plánu obnovy.

Chcete-li využít k doučování v rámci NPD prostory Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově, případně zveřejnit nabídku/poptávku na našich sociálních sítích, napište na adlerova@kkdvyskov.cz.