Dluhová problematika pro seniory

Událost se konala 13.6.2022 10:00 - 12:00 ve velkém sále.

Zveme vás na beseua s právníkem a sociální pracovnicí z neziskové organizace Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s. o dluzích, jak předcházet vzniku dluhů a možnosti jejich řešení. První část bude teoretická - o dluzích, jak předcházet vzniku dluhů a jejich možnosti řešení. Další částí besedy bude zažitá praxe právníka a sociální pracovnice s možností otázek a diskuzí. Pořádáme ve spolupráci se Senior Pointem Vyškov a pod záštitou Městského úřadu Vyškov.

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva (dále jen „PPO“) je spolkem založeným skupinou právníků a sociálních pracovníků v roce 1999. V právních programech se již od dob našeho vzniku systémově zaměřujeme na legislativní praxi přijímání nových zákonů zasahujících do oblasti občanských a lidských práv a na jejich následnou aplikační praxi. Našim klientům poskytujeme bezplatné právní poradenství zejména v oblastech prosazování rovných příležitostí a nediskriminace, respektování rodinného života (práv dětí) a v případech ochrany lidské důstojnosti.

Ve Vyškově v roce 2012 vznikla sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi. Jejím cílem je podporovat rodiny s dětmi, u kterých je ohrožen vývoj dětí způsobený dlouhodobou krizovou sociální situaci, kterou sami nedokážou řešit. Díky poskytnuté podpoře mohou rodiny s dětmi lépe uplatňovat svá práva a oprávněné zájmy. Rodiče jsou podporováni v prohlubování svých rodičovských schopností a dovedností tak, aby o své děti mohli sami odpovědně a řádně pečovat.