Díky vysokoškolským studentům si dnes můžete zasoutěžit

V neděli 2. srpna 1896 se v hostinci Karla Albrechta sešli vysokoškolští studenti z Vyškovska na ustavující valné hromadě Feriálního (později akademického) klubu. Účelem spolku mělo být šíření osvěty a vzdělání mezi lidmi, pořádání přednášek a ušlechtilých zábav. V zápise z valné hromady je uvedeno:

„Kniha musí doplniti, co nenahradí přednáška. Zříditi lidovou knihovnu ve Vyškově bude jednou z mnohých prací Feriálního klubu. Jest potřebí opravdové, třeba i tiché práce! … Kolega Karel Maýr navrhuje napsat čtenářsko-pěveckému spolku Haná, aby členům klubu dovolil používat bezplatně spolkové čítárny. Rovněž jednohlasně je přijat i jeho další návrh, aby se ve Vyškově zřídila veřejná knihovna. (Text dr. Vladislav Raška)

V tento den byl tedy položen „základní kámen“ dnešní Knihovny Karla Dvořáčka.

Do oslav 120-ti let veřejné městské knihovny ve Vyškově jsme zařadili také dvě soutěže.

Pro děti vyhlašujeme výtvarnou soutěž Já a moje knihovna.
Pravidla

Věk účastníků: 6 – 15 let
Rozměr výtvarného díla: A4 – A3
Technika: jakákoli
Termín odevzdání do KKD Vyškov, hala služeb: 31. srpna 2016
Přihlašovací údaje: na rubu výtvarného díla bude uvedeno jméno, příjmení, věk, adresa bydliště, e-mail nebo telefon (u mladších účastníků kontakt na rodiče).

Dospělí si mohou vyzkoušet své vědomosti, nebo schopnosti vyhledávat informace, v Kvízu ze znalostí historie vyškovské knihovny.
Kvíz si můžete stáhnout z této stránky nebo vyzvednout tištěný v hale služeb KKD.
Pravidla
Věk účastníků: 15 – 115 let
Zapojení do soutěže:
1. zasláním odpovědí ve tvaru 1a, 2b, … na email adlerova@kkdvyskov.cz do 31. srpna 2016
2. předáním tištěného kvizu s označenými odpověďmi do KKD, hala služeb do 31. srpna 2016
Přihlašovací údaje v e-mailu nebo na tištěném kvizu: jméno, příjmení, věk, adresa bydliště, e-mail nebo telefon.

Vyhlášení výsledků obou soutěží a předání cen v celkové hodnotě 3 000 Kč se uskuteční 6. října 2016 v Besedním domě v rámci slavnostního divadelního představení.

Příloha:
Kvíz ze znalostí historie vyškovské knihovny