Děti vládnou CNC strojům

Ve dnech 1. – 31. 3. si můžete ve Velkém sále Knihovny Karla Dvořáčka prohlédnout výstavu pod názvem Děti vládnou CNC strojům.

Cílem výstavy je seznámit veřejnost s vybranými projekty zaměřenými na  vytváření pozitivního vztahu žáků základních škol vyškovského regionu k moderním technologiím využívaných na CNC strojích a podnítit zájem dětí o práci v Polytechnickém kroužku.

Základ výstavy je postaven na prezentaci dekorativních výrobků žáků 8. a 9. tříd vyškovských základních škol, kteří navštěvují Polytechnický kroužek. Výrobky si děti sami naprogramovaly a vyrobily na CNC strojích, konkrétně Laseru, Vodním paprsku a Ohraňovacím lisu. Portfolio prezentovaných výrobků je rozšířeno ale i o další předměty, umožňující veřejnosti získat lepší představu o možnostech, které dětem tento kroužek nabízí.

POZOR! Výstava je zpřístupněna v provozní době knihovny mimo časy konání akcí ve Velkém sále. Sledujte náš program!