Až se zima zeptá …

obyvakAž se zima a čtenáři zeptají pracovníků Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově, co dělali v létě, mohou směle odpovědět – nezaháleli jsme! Po prázdninách rozšiřujeme svoji působnost o nově upravené prostory a s tím i související nové aktivity.

Tomu všemu předcházela dotazníková akce Chci, aby v knihovně…, díky které jsme zjistili, že „náctiletí“ si přejí samostatný uzavřený prostor s pohodlnými sedačkami, herní konzolí apod., zatímco dospělí čtenáři touží po klidné místnosti, kde si mohou nerušeně číst a povídat s přáteli. Vyhověli jsme oběma skupinám a od 1. září je v přízemí, v dosavadní  studovně uživatelům k dispozici K-klub, neboli klubovna čtenářů. Věříme, že se svým vybavením a přívětivým prostředím stane doslova „obývákem“ města a jeho obyvatel.

Mládež 13+ bude moci od 17. září využívat nově otevřené prostory T-klubu, který se nachází ve 3. podlaží v místnosti hudebního oddělení.

Ale vraťme se zpět do letních měsíců a připomeňme, že tyto úpravy si vyžádaly rozsáhlé práce (malování, položení podlahové krytiny, úklid, mytí oken, přesun tisíců knih, vyřazování a revize), které bylo nutné zvládnout během třítýdenního uzavření knihovny. Společným úsilím se nám to podařilo a dokonce jsme v dopoledních hodinách zajistili speciální službu pro držitele platného průkazu do KKD Vyškov, kdy jsme tzv. „hladovým“ okénkem půjčovali denní tisk a časopisy a také jsme čtenářům umožnili vrátit knihy. Zvlášť tato činnost byla uživateli knihovny velmi kladně hodnocena a počítáme s ní i do příštích let.

Fotogalerie léta 2013, autorka Zdeňka Adlerová.

 

 

 

Fotogalerie


Prázdniny 2013