Den pro rodinu aneb Plete celá rodina

Událost se konala 12.6.2023 14:00 - 18:00 mimo knihovnu.

Zveme rodiče, děti, mládež i seniory na ukázky tradičních řemesel košíkáře a sedláře. Vyzkoušíte si také pletení, háčkování, macramé a kumihimo. Koná se před knihovnou. V případě nepříznivého počasí v sále knihovny.

Aktivita proběhne v rámci projektu: Podpora sociálního začleňování na území MAS Vyškovsko, z.s. (CZ.03.02.01/00/22_008/0000061), který je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je psychosociální podpora a podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či osob sociálním vyloučením ohrožených na území MAS Vyškovsko, z.s. Podpora je směřována na: osoby ohrožené předlužeností, rodiče, děti a mladé dospělé a seniory prostřednictvím aktivit zaměřených na dluhové poradenství, posilování rodinných a rodičovských kompetencí i mezigeneračních a osvětových aktivit. V rámci aktivit je kladen důraz na aktivizaci a participaci cílových skupin. Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost plus. a orientuje se na tři klíčové aktivity:
• Posilování rodinných a rodičovských kompetencí rozvojem komunikačních a psychosociálních dovedností a podpora ohrožených dětí a rodin v nepříznivé sociální situaci
• Mezigenerační aktivity a osvětové akce
• Dluhové poradenství

Pořádá MAS Vyškovsko, z.s. ve spolupráci s Knihovnou Karla Dvořáčka.