Dekadentní den poezie s J. H. Krchovským

Den poezie je festival otevřený všem, kteří chtějí po dobu více jak dvou týdnů v listopadu oslavovat poezii způsobem, který si sami zvolí. Každoročně se koná v mnoha městech celé České republiky a již několik let je počtem akcí nejrozsáhlejším festivalem poezie v naší zemi (přitom před 19 lety šlo o pouhý jeden den, den narození Karla Hynka Máchy, které si každoročně připomínáme 16. listopadu).

Cílem festivalu je poskytnout prostor pro co nejširší a nejsvobodnější účast na oslavě poezie v našem životě.

Knihovna Karla Dvořáčka se tradičně k této akci připojila. Naším letošním hostem byl jeden z nejmladších českých samizdatových básníků J. H. Krchovský, vlastním jménem Jiří Hásek, který žije střídavě v Praze a Brně-Komíně, na Ruském vrchu, pod pohřebištěm asi stovky vojáků Rudé armády (odtud údajně pochází jeho pseudonym „Krchovský“).

V samizdatu publikuje od svých dvaceti let, jeho přeložené básně se objevily i v řadě zahraničních periodik.

Již v roce 1991 se po vydání svého oficiálního debutu Noci, po nichž nepřichází ráno stal kultovním básníkem, ba namnoze klasikem, kterého už lze najít i v čítankách.

A uznání došel též u kritiky: „snad nejlepší současný český básník“, „nejvyhledávanější básník“, „kultovní autor“, „mistr nekrofilní imaginace“, „jeden z nejsuverénnějších českých básníků“ či „mimořádně výrazný básník“.

Jiří Trávníček

Více než tři desítky hostů všech generací strávilo téměř hodinu ve společnosti básníka a jeho veršů. Krchovského sbírky básní si můžete vypůjčit v naší knihovně.

Akce se konala za finančního přispění Ministerstva kultury ČR a Klubu přátel KKD, spolek.

Video na Youtube.

Fotogalerie


Dekadentní Den poezie s J. H. Krchovským