Další semestr Virtuální univerzity 3. věku je za námi

Ve středu 23. ledna 2019 jsme slavnostním Závěrečným seminářem ukončili zimní semestr 2018/2019 Virtuální univerzity 3. věku při Knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově.

Tentokrá jsme se vydali do ZOO Parku Vyškov. Téměř všechna zvířata byla sice schovaná v teple svých příbytků, my jsme si však užili "videoprohlídku" v konferenčním sále Hanáckého statku, kde nás přivítala ředitelka Ing. Dagmar Nepeřená. 

Tento semestr, který měl téma České dějiny a jejich souvislosti, úspěšně ukončilo všech 31 studentů, 30 žen a 1 muž. Čtyři studentky zdárně zakončily šestý semestr, a proto obdržely Osvědčení o absolutoriu. Dvě z nich promovaly v této formě studia již podruhé.

Letní semestr bude mít téma Klenoty barokního sochařství v českých zemích. První přednáška se koná 6. února 2019 v 9.30 h. ve Velkém sále KKD. Srdečně zveme stávající, bývalé i nové studenty.

Více informací na stránkách VU3V, ve studovně knihovny nebo na e-mailu adlerova(at)kkdvyskov.cz.

Autoři fotografií:
Interiér Ing. Bronislav Zeman
Exteriér: Helena Kamasová

Fotogalerie


Závěrečný seminář VU3V, leden 2019