Další ocenění pro knihovnu našeho regionu

V úterý 15. prosince 2015 se v Moravské zemské knihovně v Brně konal již pátý ročník Slavnostního setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje, na kterém byly oceněny nejlépe pracující neprofesionální knihovny. Setkání připravila MZK ve spolupráci s pověřenými knihovnami Jihomoravského kraje a za podpory Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Za region Vyškov byla oceněna neprofesionální knihovna v Moravských Málkovicích. Ocenění převzala knihovnice Mgr. Iva Jenerálová  za výbornou práci s dětským čtenářem.

Jaroslava Barová
zástupkyně ředitele

Fotogalerie


Ocenění knihovny v Moravských Málkovicích