Čtení pomáhá prvňáčkům – přidejte se!

Projekt Čtení pomáhá rozdělí každý rok 10 milionů korun na dobročinné účely. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodnou dětští čtenáři. Každý školák, který se zapojí do projektu, získá po úspěšném vyplnění testu kredit padesát korun, který věnuje na jeden z nominovaných projektů.

Jedním z nich je Projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, který je zaměřen na letošní žáky prvních tříd základních škol a pro žáky druhých, případně třetích ročníků speciálních škol z celé republiky. Žáci se do projektu hlásí prostřednictvím dětských oddělení veřejných knihoven, která pro ně připravují téměř celý školní rok různé zajímavé akce jako jsou například besedy se spisovateli a ilustrátory, knižní výstavky, společná čtení dospělých s dětmi a podobně. Cílem projektu je přivést děti hned od počátku školní docházky do knihoven a vytvořit u nich jak návyk na pravidelnou četbu, tak rozšiřovat jejich dovednosti v získávání informací ze všech možných dostupných zdrojů. Včasné zvládnutí čtení s porozuměním pomáhá dětem úspěšně zvládat všechny vyučovací předměty a vytváří základ pro pozdější úspěšné středoškolské, případně vysokoškolské studium.

Úspěšní účastníci projektu obdrží na závěr první třídy zdarma „Knížku pro prvňáčka“. Je specifická tím, že je napsána a ilustrována pouze pro prvňáčky v příslušném školním roce do projektu přihlášené a nedá se nikde koupit. Letos dostanou děti do projektu přihlášené knížku spisovatelky Kláry Smolíkové a ilustrátorky Báry Buchalové. Peníze potřebujeme na vydání co největšího množství výtisků knížky, aby mohlo být odměněno co nejvíce přihlášených dětí. Loni dostalo knížku 30 000 dětí.

Projekt má za sebou sedm úspěšných ročníků a za tu dobu se ho účastnilo více než 130 000 prvňáčků. Předchozí Knížky pro prvňáčka napsali Ivona Březinová, Jiří Kahoun, Daniela Krolupperová, Miloš Kratochvíl, Radek Malý a Magdalena Wagnerová, ilustrovali je Vlasta Baránková, Jiří Fixl, Eva Sýkorová-Pekárková, Renáta Fučíková, Alžběta Skálová a Pavel Sivko, Jiří Žáček a Vojta Jurík, tedy samí významní tvůrci české literatury pro děti a mládež.

Za vaši podporu moc děkuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR.