Čtečky elektronických knih

Nabízíme k zapůjčení tyto čtečky elektronických knih: 

Amazon Kindle Touch D01100 
Pocket Boot Touch 622

Pravidla půjčování

Režim půjčování

 1. Elektronické čtečky jsou zaevidovány v referenčním oddělení KKD Vyškov a jsou určeny k absenčnímu i prezenčnímu půjčování.
 2. Absenčně se půjčují na 14 dnů bez možnosti prodloužení na kauci 1000 Kč.
 3. Čtečku si mohou vypůjčit čtenáři registrovaní v automatizované knihovní síti starší 15 let s platnou registrací nejméně 1 rok a vyrovnanými závazky vůči KKD.
 4. Výpůjčky se realizují na základě Smlouvy o výpůjčce mezi čtenářem a KKD, ve které jsou stanoveny veškeré podmínky.
 5. Čtenář je povinen prokázat při půjčování i vracení totožnost platným občanským průkazem.
 6. Čtenář je povinen zacházet se čtečkou dle přiloženého návodu.
 7. Před půjčením je zkontrolována funkčnost čtečky a půjčuje se nabitá.

Režim vracení

 1. Čtečka se vrací ve stavu, v jakém byla zapůjčena, tedy nabitá a s vymazanými poznámkami; není-li tomu tak, čtenář musí počkat, až ji obsluha nabije a zkontroluje její funkčnost.
 2. Pokud čtenář nevrátí čtečku ve stanoveném termínu, zavazuje se zaplatit dohodnutou smluvní pokutu ve výši 20,- Kč.
 3. V případě poškození či ztráty příslušenství nebo celé čtečky je čtenář povinen uhradit vzniklou škodu.
 4. Při vrácení čtečky obdrží uživatel potvrzení.

Dokumenty ke stažení:

Seznam elektronických knih na e-čtečkách v KKD
Smlouva o výpůjčce VZOR