Chodí vaše dítě do Férové školy?

V Knihovně Karla Dvořáčka proběhlo 13. 7. 2011 promítání filmu Školy na férovku. Dokumentární film, který Liga lidských práv připravila ve spolupráci s režisérem Evženem Sokolovským ml., se snaží přiblížit vzdělávání zdravotně a sociálně handicapovaných dětí v běžných třídách, tzv. inkluzivní vzdělávání.

Diváci měli možnost poznat školy, které nevylučují odlišné žáky z třídního kolektivu a ke každému přistupují individuálně či se inspirovat pedagogy, jež se nebojí odlišnosti a vzdělávají společně děti nadané, handicapované i sociálně znevýhodněné. Dokument zachycuje také názory na inkluzivní vzdělávání z úst odborníků, učitelů a rodičů, ale především samotných žáků.

Po promítání proběhla krátká diskuse s pedagožkou projektu Férová škola Katarínou Krahulou: „Jsem ráda, že zde padla otázka od rodičů, zda je ve Vyškově některá škola již oceněná certifikátem Férová škola. Ceníme si aktivního zájmu rodičů o kvalitu školy. V Jihomoravském kraji máme již několik oceněných škol. Motivace přihlásit se do projektu by měla vzejít od školy samotné. Také toto promítání může být inspirující pro přihlášení některé ze základních škol na Vyškovsku.“

Liga lidských práv je nezisková organizace, která hájí spravedlivé a důstojné podmínky pro život v České republice. Naši právníci každý den usnadňují lidem orientaci v džungli paragrafů. Vyhráváme soudní spory na straně slabších a dokazujeme, že právo může sloužit dobrým věcem. Dlouhodobě prosazujeme systémové změny, které pomáhají zlepšit práci zdravotníků, policistů i učitelů.

Projektem Férová škola podporuje Liga lidských práv inkluzivní a nediskriminační školství.

Prostřednictvím oceňování základních škol, osvětové činnosti a pedagogicko-právního poradenství motivujeme školy, rodiče i žáky k podpoře vzdělávání, které umožňuje každému žákovi navštěvovat běžnou školu bez výjimky. Tím chceme posílit rovné příležitosti a inkluzivní filozofii škol.

Projekt vznikl v roce 2005 za podpory Ministerstva školství a jeho tehdejšího ministra Ondřeje Lišky.

Co je Férová škola?

  • Férová škola podporuje rovný přístup ke vzdělání zejména u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • Férová škola podporuje pozitivní klima škol, soudržnost, komunikaci, spolupráci a toleranci
    v třídních kolektivech.
  • Férová škola se snaží předcházet sociálně patologických jevům prostřednictvím seminářů pro žáky.
  • Férová škola zajišťuje didaktickou, pedagogickou a právní podporu učitelům v praxi i studentům pedagogických fakult.
  • Férová škola vysvětluje a přibližuje inkluzivní principy odborníkům i laické veřejnosti.
  • Férová škola uděluje Certifikát Férová škola základním školám, které se nebojí odlišností
    a podporují začleňování dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu.

Co je inkluzivní vzdělání?

Výuka v inkluzivních školách se soustřeďuje zejména na to, aby každé dítě plně využilo svůj potenciál a zároveň se naučilo komunikovat a spolupracovat s ostatními. Odlišnost dětí je vnímána jako příležitost k rozvíjení respektu k sobě i ostatním, rozvíjení schopnosti empatie, tolerance, ohleduplnosti a zodpovědnosti.

Co je férové vzdělání?

V roce 2011 navázala Liga na předchozí práci novým tříletým projektem Férové vzdělání. Naším cílem je podpořit nediskriminaci a otevřenost v českém základním školství a pomoci znevýhodněným dětem s integrací do běžných tříd základních škol.

Na čem pracujeme?

V současné době stále oceňujeme Férové školy. Jednou z hlavních aktivit je osvětová činnost, která probíhá formou seminářů pro učitele, workshopů pro žáky, příspěvků na odborných konferencích a pedagogických fakultách a publikování článků v celostátním tisku. Na webu www.ferovaskola.cz poskytujeme právně-pedagogické poradenství, příručky, návody a tipy pro školy. Stěžejním bodem osvětové činnosti je dokumentární film o inkluzivním vzdělávání s názvem Školy na férovku.

Kontakty:
www.llp.cz
www.ferovaskola.cz
info@ferovaskola.cz

Liga lidských práv
Burešova 6
602 00, Brno
tel.: +420 545 210 446
fax: +420 545 240 012
e-mail: brno@llp.czIva Pikalová – koordinátorka projektu
e-mail: ipikalova@llp.czKatarína Krahulová – pedagog projektu
e-mail: kkrahulova@llp.czMonika Tannenbergerová – pedagog projektu
e-mail: mtannenbergerova@llp.cz