Chci, aby v knihovně … II. díl

Technika

Přání respondentů: „Stroj“ na vyhledávání a rezervování knih, televize, více PC, PC přístupný bez karty, více uživatelů u jednoho PC.

Knihovní katalog k vyhledávání a rezervování knih je k dispozici na osmi PC ve všech podlažích knihovny. Pro veřejnost máme dále k dispozici dva počítače s krátkodobým bezplatným přístupem k internetu v přízemí. Tři PC jsou v elektronické pracovně, 12 internetových stanic pro registrované členy zdarma ve 2. podlaží, dva PC s přístupem na internet a dva multimediální PC v dětském odd. V počtu počítačových stanic pro veřejnost se tak řadíme mezi nejvybavenější knihovny naší kategorie v České republice.

U jednoho počítače mohou být dva uživatelé. Dle našeho názoru televizní přijímač do knihovny nepatří.

Budova, prostor, vybavení

Přání respondentů: Bufet, kavárna, automaty na občerstvení. Pohovka/gauč/postele/postýlky, více sedadel/křesílek/stolů, relaxační zóna s pohovkou. Výtah, výtah pro děti. Barevné zdi. Zrcadlo, více rostlin.

V současné době zpracováváme projekt „Knihovna – obývák města“, který by měl být realizován k 10. výročí otevření nové budovy KKD (září 2013). Vše závisí na získání potřebného množství finančních prostředků.

V červenci 2012 byla vymalována hala služeb třemi odstíny žluté. V roce 2013 budeme malovat ve 3. podlaží prostory pro děti a mládež. Rádi přijmeme jakékoli náměty na výzdobu stěn v dětském oddělení a Teen´s room.

V září 2012 jsme v přízemí knihovny instalovali nový automat na kávu a drobné občerstvení.

KKD je bezbariérová, výtah vyveze všechny, kdo nemohou chodit, po schodech do všech podlaží. Vzhledem k častému poškozování a následným drahým opravám jsme dětem zakázali používání výtahu bez doprovodu rodičů.

Zrcadla jsme instalovali ve všech třech podlažích vedle výtahu. Knihovna je vyzdobena několika desítkami hrnkových rostlin. V srpnu 2012 jsme se připojili do celostátní akce Rozkvetlá knihovna. Díky dárcům z řad knihovnic i návštěvníků „kvetla“ vyškovská knihovna i v září.

…aby regály nebyly až na zemi…

Slovo ředitele k tématu: Ve veřejných knihovnách našeho typu je snaha co nejvíce knih mít ve volném výběru; ve skladech jen další svazky téhož titulu (tzv. multiplikáty nebo duplikáty). Ano, méně vhodné jsou spodní dvě tři police a samozřejmě i ty horní, na něž pohodlně nedohlédne člověk průměrného vzrůstu. Knih v ideální výšce by tak mohla být sotva polovina, proto volíme tento kompromis. Velikost volného výběru nám mnoho knihoven závidí, je vskutku nadstandardní.

Z tohoto důvodu jsme zakoupili malé židličky, na které se může čtenář posadit a knihy si pohodlně vybrat. Samozřejmě se také můžete obrátit na přítomné knihovnice a knihovníky, kteří s výběrem a podáním knihy rádi pomohou.

Dětské oddělení

Přání respondentů: Více knih, hraček, prolézačky. Psi, Endy. Internet na déle. Aktivity (výroba mýdel).

Vybavení dětského odd. také závisí na množství finančních prostředků. V rámci již zmiňovaného projektu „Knihovna – obývák města“ předpokládáme inovaci i zde.

Akce Čteme pejskům, Čteme Endy pořádáme pravidelně jednou měsíčně a dále v rámci velkých celostátních nebo regionálních akcí: Březen měsíc čtenářů, Vyškovské jaro, Den pro dětskou knihu apod.

Podle knihovního řádu mohou být děti na PC 30 minut. Po dohodě s knihovnicí lze tuto dobu v odůvodněných případech prodloužit.

V dětském oddělení se každé pondělí od 14 hod. setkávají děti při čtení knih a výtvarných aktivitách. Kreativní workshopy pořádáme také v rámci dalších akcí např. prázdninové Indiánské léto, Týden knihoven, Den pro dětskou knihu, BMČ apod. Děti si spolu s knihovnicí nebo „knihovními babičkami“ již vyrobily: gelové svíčky, záložky do knížek, náramky přátelství, vánoční i velikonoční ozdoby aj.

Chci, aby v knihovně I. díl

Chci, aby v knihovně III. díl

Chci, aby v knihovně IV. díl