Cévní mozkové příhody – prevence a léčba

Na téma etiologie, neodkladná péče, rozpoznání iktu, bazální stimulace aj. besedovali v úterý 27. září návštěvníci naší knihovny s prim. MUDr. Naděždou Fišerovou a vrchní setrou Bc. Ludmilou Ryškovou z neurologického oddělení Nemocnice ve Vyškově.

Přednášky tohoto typy jsou velmi přínosné a účastníky besed jsou přijímány kladně. Ze statistik by se mohlo zdát, že nemocní s cévní mozkovou příhodou vždy umírají. To je ale velký omyl. Většina nemocných nejen přežívá, ale dobře se léčí a často zcela uzdravuje. Přednášející MUDr. Fišerová velmi fundovaně seznámila přítomné s tím, jak postupovat a kterých chyb se vyvarovat, aby následky a dopady CMP byly co nejmenší.  A především zdůraznila, že nejdůležitějším faktorem je včasné rozpoznání příznaků a zajištění přepravy postiženého do nemocnice. Ve druhé části přednášky Bc. Ryšková rozšířila výklad o některé praktické návody a ukázky, jak pečovat o pacienty po mozkové cévní příhodě a usnadnit jim další život – antidekubitní a polohovací podložky apod.

Závěrem se dostalo návštěvníkům poučení, že náš osud i zdraví je mnohdy v našich rukou a že dramatické vyvrcholení, které představuje mozková mrtvice, bývá obvykle následkem změn, které se připravovaly už léta. Často bohužel naší vlastní vinou.