Cesta krále Přemysla I. Otakara ke Zlaté bule sicilské


Zcela zaplněný sál Knihovny Karla Dvořáčka vyslechl v pondělí 22. 10. 2012 přednášku prof. PhDr. Josefa Žemličky, Dr.Sc., Cesta Přemysla I. Otakara ke Zlaté bule sicilské. Úvodem moderátor akce Dr. Ivan Pokorný představil p. profesora. Vyzdvihl jeho působení medievalisty v Akademii věd ČR i na Filozofické fakultě UK v Praze a dále jeho vědeckou publikační činnost.

V přednášce objasnil prof. Žemlička nelehkou cestu Přemysla I. Otakara k vládě v Čechách. Neúspěchem skončila jeho vláda v letech 1192 – 93. Druhý pokus byl již úspěšný, a to i zásluhou jeho mladšího bratra Vladislava Jindřicha, který s ním uzavřel bratrskou dohodu o rozdělení vlády. Přemysl v Čechách, Vladislav na Moravě, jako první skutečný markrabě.

Přemysl I. využil mistrně rozháraných poměrů v Říši a častou změnou podpory uchazečů o královskou, potažmo císařskou moc (celkem pětkrát) upevnil své postavení v Čechách a postavení českých zemí ve střední Evropě. Již v roce 1198 dosáhl za své služby dědičného královského titulu, který byl s konečnou platností potvrzen právě Zlatou bulou sicilskou Fridrichem II. v r. 1212. Prof. Žemlička pak podrobně vyložil obsah Zlaté buly sicilské a její význam v průběhu dalších věků.

Přemysla I. Otakara (vládl 33 roků, dožil se ze všech historicky známých Přemyslovců nejvyššího věku – 75 let) ohodnotil přednášející jako úspěšného diplomata a reformátora ( zásada primogenitury, peněžní reforma – brakteáty, vydání velkého privilegia církvi v Čechách…), ale také jako tvrdého, nesmlouvavého manžela a otce ( zapudil 1. manželku Adlétu, prvorozeného syna Vratislava …)

Na závěr odpověděl prof. Žemlička na dotazy z publika. ( Vztahy Čechů a Moravanů, osudy dcery Přemysla I. Markéty, dánské královny Dagmar, osudy Děpolticů, vztah Oty IV. Brunšvického k Janu Bezzemkovi).

Lze říci, že večer to byl nesmírně poučný a zároveň příjemný.

Text: Dr. Ivan Pokorný
Foto: Mgr. Robert Bílek

Fotogalerie


Cesta krále Přemysla I. Otakara ke Zlaté bule sicilské