Český červený kříž slavil 100 let od založení i ve Vyškově

Ve středu 6. února 2019 se v Knihovně Karla Dvořáčka konala vernisáž výstavy 100 let založení Českého červeného kříže. Výstavu, která zobrazuje historii Oblastního spolku ČČK Vyškov, si můžete prohlédnout ve druhém podlaží knihovny do 28. února.

Slavnostní akce se mimo jiné zúčastnili: 1. místostarostka Mgr. Bc. Karin Šulcová, místostarostové Ing. Roman Celý, DiS. a Josef Kachlík, místopředseda Senátu PČR Ing. Ivo Bárek a zástupci spolupracujících a podporujících organizací a institucí.

Z historie:

Dne 6. února 2019 uplynulo 100 let od založení Československého červeného kříže - přímého předchůdce současného ČČK. Tento den před jedním stoletím vyslovil prezident republiky T. G. Masaryk souhlas se založením národní společnosti Červeného kříže v nové republice a současně do funkce předsedkyně ČSČK jmenoval Alici Masarykovou.

Ačkoli Červený kříž působí na našem území již od roku 1868, teprve vznik republiky Československé jako suverenního státu umožnil vznik ČSČK jako samostatné národní společnosti. ČSČK tak byl chápán jako jeden z atributů československé státnosti. Těšil se proto široké podpoře československé veřejnosti, pro kterou realizoval široký sociální a zdravotní program. Spolu s Československem zažíval ČSČK nejen vzestupy, ale také pády…

Český červený kříž vznikl z ČSČK po rozdělení Československa v r. 1993. Navazujeme na tradice ČSČK a snažíme se stejně jako on vyvíjet sociální, zdravotnické a humanitární aktivity ve prospěch našeho obyvatelstva (příjemci naší pomoci a služeb se ročně počítají na statisíce), učit laiky dovednosti poskytovat první pomoc (ročně je jich na padesát tisíc), oceňovat bezpříspěvkové dárce krve a propagovat dárcovství (ročně se tak setkáme s třemi desítkami tisíc vícenásobných dárců nejcennější tekutiny), pořádáme ale také třeba ozdravné pobyty pro děti a seniory či šíříme znalost humanitárního práva… Nezapomínáme ani na trpící v zahraničí – jen za posledních 5 let jsme dopravili desítky pomocí, ať již na Ukrajinu, do Nepálu či Sýrie.

Věříme, že 100. výročí bude pro ČČK impulsem k dalšímu rozvoji jeho humanitárních činností a pro naši veřejnost impulsem k další podpoře jeho aktivit.

Danuše Adamcová, ředitelka Úřadu OS ČČK Vyškov

Fotogalerie


100 let Českého červeného kříže