Celostátní setkání pracovníků metodických oddělení pověřených a krajských knihoven

skipSekce veřejných knihoven SKIP, za podpory MK ČR, uspořádala ve dnech 5. a 6. června 2013 v Knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově celostátní setkání pracovníků metodických oddělení pověřených a krajských knihoven.

Náplní tohoto setkání více než 50 knihovníků byly tzv. regionální funkce knihoven a porovnání činnosti veřejných, především obecních knihoven napříč Českou republikou poté, co odpovědnost za tuto podporu přenesl stát na jednotlivé kraje. Kraje přistoupily k této povinnosti velmi různě, vznikly nejrůznější modifikace původních systémů práce. Ty vedou k výrazným rozdílům mezi jednotlivými oblastmi České republiky. Neustálým snižováním prostředků v jednotlivých krajích dochází k omezování služeb, snižování kvality poskytovaných služeb a v některých krajích dokonce k rušení knihoven.

Všechny krajské systémy  mají ale legislativně daný stejný cíl: zaručit dostupnost a kvalitu veřejných knihovnických a informačních služeb občanům ve všech místech republiky v souladu s oborovými standardy, podpora účinné dělby práce a koordinace odborných knihovnických činností a efektivní využití veřejných finančních prostředků, zajištění průběžné aktualizace knihovního fondu veřejných knihoven v regionu a záruka zajištění kvalifikačního růstu pracovníků knihoven (celoživotní vzdělávání).

Důležitým bodem odborného programu byla kromě odborných příspěvků panelová diskuse se zástupci samosprávy – starosty a místostarosty obcí, které zřizují obecní knihovny a uvědomují si jejich nezanedbatelnou vzdělávací a kulturní roli ve společnosti. Naše pozvání přijali Ing. Bc. Jiří Crha, místostarosta města Blansko, Mgr. Tomáš Šenkyřík, I. místostarosta města Židlochovice, ing. Jindřiška Brožová, starosta obce Valchov a PhDr. Radim Šťastný, místostarosta obce Ratíškovice.

****

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) je profesní a stavovská organizace, která se věnuje zvyšování úrovně práce a prestiže knihoven a zlepšování podmínek pro jejich činnost. Angažuje se v oblasti vzdělávání, koncepční a legislativní činnosti, mezinárodní spolupráce a podpory čtenářství a informační gramotnosti ve společnosti.

Mgr. Gabriela Jarkulišová
Sekce veřejných knihoven SKIP
ředitelka Městské knihovny Kutná Hora
tel. 737 243 826, mail: sefova@knihovna-kh.cz

Fotografie:  Alena Janková, MěK Ústí nad Orlicí a Soňa Křetinská, KKD Vyškov

Fotogalerie


Celostátní seminář metodiků knihoven