Celá země čte – v Dolním Rakousku i na Moravě! Aktualizace - fotogalerie

Událost se konala 22.9.2021 16:30 - 18:00 ve velkém sále.

Do Vyškova a Brna přijedou koncem září spisovatelky Viktorie Hanišová a Angelika Reitzer, aby zde představily svou tvorbu a diskutovaly o knižní kultuře Česka i Rakouska.

Knihovnická práce je jednou z nejdůležitějších společenských, vzdělávacích a komunitních činností. V době pandemie se potvrdilo, jak jsou knihovny pro náš život a okolí nepostradatelné. I proto se na dvě stě šedesát veřejných knihoven v Dolním Rakousku, obdobně jako u nás, snaží nabízet svým návštěvníkům nejenom přístup ke knihám a časopisům, ale připravuje pro ně i kulturní a vzdělávací program.

V letošním roce jde především o projekt „Celá země čte“, v jehož rámci se ve spolupráci spolku Treffpunkt Bibliothek, Dolnorakouského literárního domu a Moravské zemské knihovny v Brně, včetně její sekce České literární centrum,  uskuteční v září v knihovnách v Dolním Rakousku a na Moravě šestnáct literárních čtení. U deseti z nich budou české autorky a čeští autoři. Nejde přitom jen o představení zajímavých a kvalitních českých knih ze všech žánrů v německém překladu, pozornost je zaměřena také na přeshraniční zprostředkovávání kultury a jazyka Rakouska i České republiky. To vše za výrazné finanční pomoci z programu INTERREG propojujícího obě země.

Důraz je v rámci tohoto projektu kladen na proces oboustranné výměny, proto jsou do něj zapojeni rakouští spisovatelé, kteří sice budou prezentovat svoji tvorbu, ale zároveň sehrají v roli moderátorů a moderátorek literárních diskuzí s jejich českými protějšky zprostředkovací roli. Jejich akce se uskuteční v knihovnách v Dolních Rakousích.

Dvě setkání autorek pak proběhnou mimo Rakousko. Na Moravu se vydá spisovatelka Angelika Reitzer, která představí svou aktuální tvorbu společně v dialogu s českou kolegyní Viktorií Hanišovou. Zpovídat je bude překladatelka a literární kritička Jitka Nešporová. Ve středu 22. září se na ně mohou těšit návštěvníci Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově (od 16.30 h), ve čtvrtek 23. září vystoupí ve Vile Löw-Beer v Brně (od 18.00 h).

Text: Martin Krafl, České literární centrum

České literární centrum (ČLC) bylo zřízeno Moravskou zemskou knihovnou v Brně z pověření Ministerstva kultury ČR. Má za cíl soustavnou a systematickou propagaci české literatury a knižní kultury, jeho úkolem je spojovat jednotlivé aktivity a instituce literární kultury, zviditelňovat českou literaturu a knižní kulturu v zahraničí i u nás, pomáhat rozvíjet a naplňovat její funkci nositele společně sdílených hodnot a témat v národním i mezinárodním kontextu. Funguje od ledna 2017.

Knihy, které napsala nebo přeložila Viktorie Hanišová, v naší knihovně: https://1url.cz/@hanisova_v_KKD – vypůjčte si, rezervujte!

 

Fotogalerie


Celá země čte – v Dolním Rakousku i na Moravě!