Canarias origin: Tradiční lidová kultura a ústní slovesnost Kanárských ostrovů

Událost se konala 23.5.2022 18:00 - 19:30 ve velkém sále.

Přednášku pro Vás připravila Monika Srncová, absolventka španělské vyšší konzervatoře na Tenerife, která dlouhodobě na Kanárských ostrovech žije a více než 20 let organizuje kulturní akce a projekty jak na jevišti, tak mimo něj. Přednáška se zaměří na tradiční lidovou kulturu a hudební lidové nástroje Kanárských ostrovů. Posluchači v rámci přednášky proniknou hluboko do lidové kultury Kanárských ostrovů a poznají její nevšední kouzlo, které bývá zahraničním návštěvníkům této destinace obvykle skryto. Účastníkům budou k dispozici mapy Kanárských ostrovů, tradiční lidový oděv a vedle toho také malé hudební nástroje. V moderované diskusi v závěru přednášky bude možné zodpovědět také individuální dotazy

Přednáška je součástí mezinárodního projektu "Šuhajky", který si klade za cíl dokumentovat a vzájemně prezentovat tradiční kulturní dědictví České republiky v zahraničí. Tento projektu bude možné v rámci přenášky podpořit finančně, případně také darem menších předmětů tradiční lidové výroby, jako jsou například: velikonočními kraslicemi, výrobky z kukuřičného šustí, předměty zdobenými technikou modrotisku, keramikou, publikacemi věnovanými lidové hudbě a folkloru Čech, Moravy a Slezska. Dary budou použity k prezentování České lidové kultury v zahraničí, zejména ve Španělsku a na Kanárských ostrovech.