Botanická ilustrace v 17. a 18. století

Událost se konala 3.3.2020 16:30 - 18:00 ve velkém sále.

Již počátkem 17. století vznikaly v Evropě bohatě ilustrované soupisy rostlin pěstovaných v konkrétních významných zahradách, tzv. florilegia. Byly to časově i finančně náročné zakázky, které si mohlo dovolit podporovat jen několik mecenášů. Vyobrazení v těchto souborech vynikala uměleckou kvalitou i vědeckou přesností. V roce 1613 vyšlo např. mistrovské dílo barokní knižní ilustrace Hortus Eystettensis, popisující biskupskou botanickou zahradu u hradu Willibaldsburg v bavorském Eichstättu.

Přednáška představí autory i objednavatele florilegií 17. a 18. století. Zároveň posluchače seznámí s dobovou květenou královské zahrady v Paříži, zámecké zahrady v Blois, Královských botanických zahrad v Kew a dalších.