Bookstart vystartoval ve vyškovské knihovně před pěti lety

Bookstart, v českém prostředí pojmenovaný S knížkou do života, je mezinárodní projekt, který vznikl ve Velké Británii a rozšířil se do mnoha zemí a kontinentů. S podporou Ministerstva kultury ČR a Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR se od roku 2018  k němu připojují i veřejné knihovny v ČR, včetně vyškovské.

Cílem projektu je přesvědčit rodiče, že jednou z důležitých věcí pro rozvoj dítěte je věnovat jim svůj čas a trávit jej společně nad knihou (prohlížením, čtením, povídáním, zpíváním), a to od nejútlejšího věku.

Projekt je důležitý, protože

  • mluvené slovo nelze ničím nahradit;
  • čtení vede k rozšiřování slovní zásoby, zlepšuje vyjadřovací schopnosti, učí soustředění a rozvíjí fantazii;
  • dobře zvládnutá čtenářská a matematická gramotnost silně souvisí nejen s úspěchem ve škole, ale i s úspěšností na pracovním trhu a v každodenním životě;
  • čtenářská gramotnost je celoživotním procesem, který začíná od narození, resp. již před narozením reakcemi na zvukové podněty;
  • společné čtení upevňuje vztahy v rodině a rozvíjí emoční inteligenci;
  • čtení pomáhá pochopit a řešit různé životní situace a má terapeutický účinek;
  • příběhy a pohádky jsou nejpřirozenější a nejzajímavější cestou za poznáním světa;
  • čtení je radost.

Za pět let se v Knihovně Karla Dvořáčka přihlásilo do projektu 250 dětí, z toho k dnešnímu dni služeb aktivně využívá cca 200 dětí. Pro ně, a jejich rodiče, připravujeme speciální programy Hrátky s Večerníčkem a S kočárkem do knihovny.

Zřídili jsme také Lekotéku – půjčovnu edukačních her a hraček. Tyto pomůcky slouží k rozvíjení jemné motoriky, jazykových dovedností, zrakového, prostorového a hmatového vnímání, rozlišování barev a tvarů, pomáhají zlepšovat postřeh, logické myšlení a další dovednosti. Lekotéku každý rok doplňujeme zejména díky finanční podpoře Nadace Tři brány Vyškov.

Ve spolupráci s MAS OPZ+ připravujeme na podzim novou aktivitu „Kavárnu pro rodiče“ – prostor ke sdílení aktuálních témat výchovy dětí. Diskusi povede adragog, kouč a psychologický poradce Mgr. Katarína Krahulová, PhDr. a rodiče si zde mohou vyměnit zkušenosti, rady, metody i kontakty, které jim ve výchově pomáhají.

Více informací pro rodiče na www.sknizkoudozivota.cz.

Katalog Lekotéky https://www.kkdvyskov.cz/detske-oddeleni.

 

Fotogalerie


Bookstart vystartoval ve vyškovské knihovně před pěti lety