Bibliografie M. Zapletala

Hry v terénu. Praha, Městská stanice mladých turistů 1957(?), 44 s.

Hry a závody v zimě. Praha,Městská stanice mladých turistů 1957, 33 s.

Hry v přírodě. Praha, Sportovní a turistické nakladatelství 1958, 248 s., 6250 výt., il. Jiří Srnec; 2. přeprac. a doplněné vyd. 1965, 270 s., 6000 výt., il. Jiří Rada.

Cvičení v přírodě. Praha, Sportovní a turistické nakladatelství 1960, 200 s., 3250 výt.; 2. vyd. Olympia 1971, ed. Cvičitel ČSTVS sv. 13, 216 s., 5000 výt., il. V. Dohnal; (s B. Kosem).

Drobné hry, závody a soutěže při výcviku mladých turistů. Sportovní a turistické nakladatelství 1960, ed. Zájmová činnost, 75 s.; (tisk rotaprintem).

Tisíc malých dobrodružství; I. Jaro – léto, II. Podzim – zima. Praha, SNDK 1961, ed. Oko sv. 1/1,2, 352 + 292 s., 20000 výt., il. J. Vydra; něm. 1963.

Kouzelné brýle. Praha, SNDK 1963, ed. Oko sv. 11, 176 s, 15000 výt., il. J. Schmid; 2. přeprac. 1972 Albatros, 182 s., 15000 výt.

Pět olympijských kruhů. Praha, STN 1964, 426 s., 12000 výt., il. J. Schmid.

Světlušky. Praha, SNDK 1964, 156 s., 10500 výt., il. V. Mervartová.

Objevy bez konce. Praha, MF 1967, 160 s., 8500 výt.; (s J. Schmidem).

Pokladnice her. 116 nejlepších stolních her z celého světa. Praha, MF 1968, ed. Jak sv. 29, 260 s., 13000 výt., il. A. Jukl.

Jak vést letní tábor. Praha, MF 1969, ed. Jak sv. 34, 286 s., il. A. Jukl.

Junácké hry v přírodě. Praha, Junácké edice 1970, 144 s., il. Jiří Srnec.

Tábornická praxe. Praha, Hosp. zařizení JUN 1970, 224 volných s., il. Notes; (podle scénáře M. Zapletala).

Lovec hvězd. Praha, Albatros 1970, 187 s., 20000 výt.; 2. vyd. 1999 Leprez, ed. KTO sv. 26, 182 s., il. O. Pošmurný; něm. 1973.

Prázdniny pod stanem. Praha, Albatros 1971, 250 s., 10000 výt. (chybně uvedeno v tiráži 15000), il. J. Vydra.

Encyklopedie her. 1000 her v tělocvičně, na hřišti, na louce, ve městě, v terénu, v místnosti. Praha, Olympia, 244 s., 14000 výt., il. J. Tesař; 2. vyd. 1975, 242 s., 20000 výt.; něm. 1976, japonsky 1977, rumunsky 1980, estonsky 1984.

Sedmička. Klukovská dobrodružství na řece. Praha, Olympia 1976, 350 s., 20000 výt., il. J. Petráček; 2. vyd. 1993 Leprez, ed. KTO sv. 6, 230 s., obálka P. Barč.

Stezka odvahy. Ústí nad Labem, SN 1982, 208 s., 25000 výt., il. G. Krum; 2. vyd. 1995 Leprez, ed. KTO sv. 16, 154 s., il. G. Krum; něm. 1990 a 1995.

Organizátor her. Rady a návody k plnění a získání odznaku odbornosti Organizátor her. Praha, MF 1982, ed. Odznaky odbornosti sv. 28, 192 s.,10000 výt., il. F. Škoda; slovensky 1986.

Ostrov přátelství. Ústí nad Labem, SN 1983, 352 s., 30000 výt., il. B. Konečný; 2. vyd. 1994 Leprez, ed. KTO sv. 11, 264 s., il. M. Čermák.

Kniha hlavolamů. Praha, Albatros 1983, 144 s., 40000 výt., il. K. Blažková; slov. 1987.

Velká encyklopedie her; I. Hry v přírodě. Praha, Olympia 1985, 638 s., 30000 výt., il. M. Čermák; 2. vyd.1987, 630 s., 30000 výt.; 3. vyd. 1995 Leprez.

Velká encyklopedie her; II. Hry v klubovně. Praha, Olympia 1986, 576 s., 40000 výt., il. M. Čermák; 2. vyd. 1996 Leprez.

Výpravy za dobrodružstvím. Praha, Albatros 1986, 360 s., 80000 výt., il. M. Čermák, A. Pospíšil, B. Votavová; 2. vyd. 1998 Leprez, 368 s.; 3. vydání, upravené Praha, Euromedia Grup – Knižní klub 2009, 288 s. (v EMG 1. vyd.).

Velká encyklopedie her; III. Hry na hřišti a v tělocvičně. Praha, Olympia 1987, 512 s., 42000 výt. il. M. Čermák; 2. vyd. 1997 Leprez.

Velká encyklopedie her; IV. Hry ve městě a na vsi. Praha, Olympia 1988, 576 s., 40000 výt., il. M. Čermák; 2. vyd. 1998 Leprez.

Špalíček her. Praha, Albatros 1988, 368 s., 64000 výt., il. A. Zapletalová.

Soví jeskyně. Ústí nad Labem, SN 1989, 288 s, 25000 výt., il. M. Čermák; 2. vyd. 1997 Leprez, ed. KTO sv. 20, 204 s., il. M. Čermák.

Velká kniha deskových her. Praha, MF 1991, ed. Volný čas sv. 6, 184 s., 65000 výt., il. A. Zapletalová.

Vycházky a výlety s dětmi. Zážitky, objevy, hry, zábava, poznání. Praha, Portál 2003, 176 s., il. Jiří Petráček.

Hry do kapsy X. Sociálně psychologické, motorické a kreativní hry. Praha, Portál 2005, 96 s., il. J. Smolík; (s Janem Neumanem).

Záhady a tajemství Jaroslava Foglara. Praha, Euromedia Grup – Knižní klub 2007, 288 s., reprofoto a foto z archivu autora a Josefa Bláhy – Řešetláka.

Cvoci. Praha, Euromedia Grup – Knižní klub 2008, 312 s., il. M. Čermák.

Rok malých dobrodružství výzkumů, objevů, her, tvůrčích pokusů, zkoušek všestranné zdatnosti a podivuhodných setkání. Praha, Euromedia Grup – Knižní klub 2008, 248 s., il. L. Kupčík.

Skautské prameny

(Editor všech svazků, často i autor či spoluautor)

Rádce skautské družiny. Junácká edice ve spolupráci s nakladatelstvím Skauting, Praha 1991, ed. Skautské prameny, 252 s.; (M. Zapletal).

Poselství skautské výchovy. Liberec, Skauting 1991, ed. Skautské prameny, 116 s., il.
P. Joubert; (V. Břicháček).

Skautské hry v přírodě. Liberec, Skauting 1991, ed. Skautské prameny, 268 s.; (s R. Baden-Powellem, A. B. Svojsíkem, J. Foglarem).

Skautské hry v klubovně. Liberec, Skauting 1991, ed. Skautské prameny, 166 s., il. P. Joubert; (s J. Foglarem).

Skautský oddíl I. Liberec, Skauting 1992, ed. Skautské prameny, 176 s.; (V. Břicháček).

Skautský oddíl II; Program 1. Liberec, Skauting 1993, ed. Skautské prameny, 176 s.; (M. Zapletal).

Skautský oddíl II; Program 2. Liberec, Skauting 1993, ed. Skautské prameny, 176 s., il. P. Joubert; (s V. Břicháčkem, K Kotyzou a M. Šťastným).

Vlče, skaut, rover. Liberec, Skauting 1993, ed. Skautské prameny, 224 s., il. autor. (R. Baden-Powell; překlad A. Zapletalová).

Skautské toulky přírodou. Liberec, Skauting 1993, ed. Skautské prameny, 136 s., il.
M. Vosátka, P. Joubert; (M. Vosátka, V. Vurm).

Skautský tábor. Liberec, Skauting 1993, ed. Skautské prameny, 188 s.; (s J. Foglarem, J. Herzánem a J. Lasovským).

Sachemův odkaz. Liberec, Skauting 1993, ed. Skautské prameny, 128 s., il. Z. Burian a archív; (s I. Mackovou).

Zpěvník. Liberec, Skauting 1994, ed. Skautské prameny, (nečíslováno) cca 238 s., il. P. Joubert; (J. Pilka, sestavil M. Zapletal).

Skautské hry ve městě. Liberec, Skauting 1994, ed. Skautské prameny, 168 s., il. P. Joubert; (s R. Baden-Powellem).

Skautská praxe I. Liberec, Skauting 1995, ed. Skautské prameny, 160 s., il. M. Tomášek a P. Joubert; (M. Tomášek).

Skautská praxe II; Odkaz přírodních národů. Liberec, Skauting 1995, ed. Skautské prameny, 192 s.; (M. Zapletal).

Stezka zdatnosti. Liberec, Skauting 1995, ed. Skautské prameny, 224 s., il.V Dohnal, M. Tomášek; (s B Kosem a K. Weignerem).

Zálesácká praxe. Liberec, Skauting 1995, ed. Skautské prameny, 256 s., il. D. Bárta, M. Klíma, K. Kovář, J. Mikeš, L. Svatoš, P. Svoboda, M. Vosátka; (J. Hofman, M. Klíma, F. Obhlídal).

Skauting. Liberec, Skauting 1995, ed. Skautské prameny, 288 s., il. P. Joubert, M. Tomášek, L. Hofman; (M. Zapletal).

Skautský oddíl III. Liberec, Skauting 1996, ed. Skautské prameny, 208 s., il. P. Joubert; (s R. Baden-Powellem, Z. Bezděchem, V. Břicháčkem, S. Dojivou, J. Ebelem, R. Fischerem a J. Foglarem).

S vlčaty krok za krokem, rok za rokem. Liberec, Skauting 1996, ed. Skautské prameny, 192 s., il. P. Joubert, L. Hofman, M. Petrmanová; (P. Hájek).

Etapové hry. Liberec, Skauting 1997, ed. Skautské prameny, 302 s., il. M. Florian, J. Chour, P. Joubert, M. Tomášek; (s J. Foglarem a J. Chourem).

Program skautských táborů. Liberec, Skauting 1997, ed. Skautské prameny, 208 s., il. P. Joubert; (s Z. Bečákem, S. Benešovskou, V. Břicháčkem, J. Fuksou, H. Končickou, M. Žaloudkem).

Skautská družina. Liberec, Skauting 1997, ed. Skautské prameny, 190 s., il. P. Joubert; (s J. Novákem).

Vycházky, výlety, výpravy. Liberec, Skauting 1998, ed. Skautské prameny, 160 s., il. P. Joubert; (M. Zapletal).

Náš poklad. Liberec, Skauting 1998, ed. Skautské prameny, 224 s., il. M. Aleš, F. Skála; (M. Soukalová).

Buď připraven. Liberec, Skauting 1998, ed. Skautské prameny, 176 s., il. P. Joubert; (s V. Břicháčkem, V. Cvrčkem a I. Dvořáčkem).

Rukodělné práce a výtvarné hry. Liberec, Skauting 1998, ed. Skautské prameny, 176 s., il. P. Joubert; (s J. Čermákem, L. Hofmanem, J. Kozákovou, J. Langhammerovou, K. Langem, L. Malým a J. Schmidem).

Skautské stavby. Liberec, Skauting 1999, ed. Skautské prameny, 155 s., il. J. Lasovský; (J. Lasovský).

Dramatická výchova; Táborové ohně; Skautské divadlo. Liberec, Skauting 1999, ed. Skautské prameny, sv. 29, 286 s., il. P. Joubert; (s M. Bláhovou, V. Cvrčkem, J. Foglarem, F. Foitem, P. Hájkem, E. Kolárem, J. Pehrem, L. Spáčilem, J. Švrčkem, J. Voskovcem, J. Werichem, E. Zapletalovou).

Rovering. Liberec, Skauting 2000, ed. Skautské prameny sv. 30, 318 s., il. L. Rusek; (V. Břicháček a kol.).

Překlady:

R. Thákur: Problémy výchovy. In: Povídky, eseje, projevy. SNKLHU 1960, Spisy R. T. sv. 3, 564 s. (z bengálského orig.).

R. Thákur: Věnec povídek. SNDK 1962, 97 s. (s dalšími, doslov D. Zbavitel).

E. T. Seton: Stopy v divočině. Olympia 1968, 216, 60000 výt.; 2. vyd. tamtéž 1991, 136 s.

E. T. Seton: Z lesního království. Olympia 1969, 218 s.

E. T. Seton: Kniha lesní moudrosti. Olympia 1970, 350 s.

E. T. Seton: Povídky od táborového ohně. Olympia 1972, 344 s., 30000 výt.

E. T. Seton: Král vlků. Olympia 1974, 256 s., 35000 výt.

E. T. Seton: Rolf zálesák. Leprez 2001, SS ETS sv. 1, 364 s., (přel. K. Bém a M. Z.; 1. české úplné vydání).

E. T. Seton: Blesk. Povídky z divočiny. Leprez 1998, SS ETS sv. 2, 208 s.

E. T. Seton: Zvířata hrdinové. Leprez 1998, SS ETS sv. 3, 222 s.

E. T. Seton: Děti divočiny. Leprez 1999, SS ETS sv. 4, 199 s.

E. T. Seton: Kazatel z Cedrové hory. Leprez 2000, SS ETS sv. 5, 324 s.

E. T. Seton: Děti divočiny doma. Leprez 2002, SS ETS sv. 6, 266 s.

E. T. Seton: Král vlků. Leprez 1999, SS ETS sv. 7, 255 s.

E. T. Seton: Arktická prérie. 3200 kilometrů na kánoi za stády sobů. Leprez 2001, SS ETS sv. 8, 260 s.

E. T. Seton: Přátelé divočiny. Leprez 2000, SS ETS sv. 9, 264 s.

E. T. Seton: Svitek březové kůry; Kniha lesní moudrosti II. Leprez 2004, SS ETS sv. 11,

382 s.

E. T. Seton: Indiáni; Kniha lesní moudrosti I. Leprez 2003, SS ETS sv. 14, 198 s.

Editor:

R. Thákur: Hladné kamene. (slovensky) Bratislava 1961, 197s.

Zlatý fond her. MF 1990, ed. Volný čas, sv. 6. 244 s., 40 000 výt. (Kolektiv pod ved. MZ).

J. Foglar: Výprava na Yucatan. ZčN 1990, 176 s., 50000 výt.,

J. Foglar: Kronika Hochů od bobří řeky; 1. díl Skautský rok. Olympia 1996, ed. SSJF sv. 22, 166 s., 10000 výt. (dotisk 4000 výt.); 2. vyd. 1998, 3. vyd. 2005.

J. Foglar: Kronika Hochů od bobří řeky; II. díl Tábory ve Sluneční zátoce a na Zelené

říčce. Olympia 1996, ed. SSJF sv. 23, 197 s., 13000 výt.; 2. vyd. 1998, 3. 2005.

J. Foglar: Z Bobří hráze. Olympia 1999, ed. SSJF sv. 24, 257 s.

Hry Jaroslava Foglara. Olympia 2000, ed. SSJF sv. 25, 245 s.

J. Foglar: Tábor Zelené příšery. Olympia 2007, ed. SSJF sv. 26, 192 s.

Příspěvky do časopisů:

Komenský, Nový Orient, Skauting, Turista, Vedoucí pionýrů; ABC, Junák – Skaut, Ohníček, Větrník, Sedmička, Stezka (1971/72 zde na pokračování Ostrov přátelství – 1. verze prózy Sedmička; 1972/73 Tábor u jezera – 1. verze prózy Ostrov přátelství; překlad knihy J. W. Lippincota Syn divočiny; 1976/77 Zkouška odvahy – 1. verze prózy Stezka odvahy).

O něm:

Heslo M. Z. in: Tomáš Studenovský – Josef Bláha: Slovník českých autorů knih pro chlapce. Praha, Ostrov 2000, s. 157-158.

Věra Brožová: Heslo M. Z. in: P. Janoušek a kol.: Slovník českých spisovatelů. Díl 2 Praha, Brána 1998, s. 695-696.
Heslo v roce 2009 revidováno a aktualizováno —> Slovník české literatury

20. února 2009