Bibliografie A. Musila

I. Historickopolitická díla

a) Výzkumná

Cestopisné zprávy a studie (pokud vyšly i samostatně):

1. Zpráva dr. Aloise Musila, t. č. v Bejrútě, o jeho činnosti na Východě. Věstník České akademie věd císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, r. 7, Praha 1898, s. 1 – 6.
2. Kusejr Amra und andere Schlößer östlich von Moab. Topographischer Reisebericht. I. Teil. Sitzungsberichte der phil. – hist. Klasse der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien, 1902, sv. 144, pojed. 7, s. 14 – 65. (Separát 51 s.)
3. Kusejr Amra. Věstník České akademie věd císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, r. 12, Praha 1902, s. 345 – 349. (Zkrácený překlad předchozího textu.)
4. Sieben samaritanische Inschriften aus Damaskus. Akademie der Wissenschaften Wien, Gerold 1904, sv. 147. 11 s.
5. Griechische Inschriften aus Arabia Petraea. Anzeiger der phil.-hist. Klasse der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien 1907, s. 135 – 142.
6. Nord-Arabien. Vorbericht űber die Forschungsreise 1908 – 1909. Anzeiger der phil.-hist. Klasse der kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien vom 13. Oktober 1909, č. 19, s. 115 – 131.
7. Im nőrdlichen Hegaz. Vorbericht űber die Forschungsreise 1910. Anzeiger der phil.-hist. Klasse der kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien vom 17. Mai 1911, č. 13, s. 139 – 159.
8. In Nordostarabien und Sűdmesopotamien. Vorbericht űber die Forschungsreise 1912. Von Prinz Sixtus von Bourbon von Parma und Dr. Alois Musil. Anzeiger der phil.-hist. Klasse der kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien vom 8. Januar 1913, č. 1, s. 2 – 19.
9. Naše úkoly v orientalistice a v Orientě. Naše doba, r. 27, seš. 3 – 4, Praha 1920.

Arabia Petraea:

10. Arabia Petraea. Bd. I. Moab. Topographischer Reisebericht, XXIII a 443 s. Kaiserliche Akademie der Wissenschaften, Wien 1907.
11. Arabia Petraea. Bd. II, 1. Teil Edom. Topographischer Reisebericht. XII a 343 s. Mit Umgebungskarte von Wadi Musa (Petra). Wien, Kaiserliche Akademie der Wissenschaften 1907.
12. Arabia Petraea. Bd. II, 2. Teil Edom. Topographischer Reisebericht. X a 299 s. Wien, Kaiserliche Akademie der Wissenschaften 1908.
13. Arabia Petraea. Bd. III. Ethnologischer Reisebericht. XV a 55O s. Wien, Kaiserliche Akademie der Wissenschaften 1908.

Kusejr Amra:

14. Kusejr Amra. Bd. I. Textband. Text mit einer Karte von Arabia Petraea. X a 238 s. (Přepracovaná a rozšířená zpráva – viz Cestopisné zprávy, položka 2.)
15. Kusejr Amra. Bd. II. Tafelband. 41 farbige Tafeln von A. L. Mielich. Kaiserliche Akademie der Wissenschaften, Wien 1907.

Oriental Explorations and Studies:

16. The Northern Hegaz. American Geographical Society of New York. Oriental Explorations and Studies, No 1. New York 1926. 2 mapy, XII a 374 s.
17. Arabia Deserta. American Geographical Society of New York. Oriental Explorations and Studies, No 2. New York 1927. XVIII a 631 s.
18. The Middle Euphrates. American Geographical Society of New York. Oriental Explorations and Studies, No 3. New York 1927. 1 mapa, XV a 426 s.
19. Palmyrena. American Geographical Society of New York. Oriental Explorations and Studies, No 4. New York 1928. 1 mapa, XIV a 308 s.
20. Northern Negd. American Geographical Society of New York. Oriental Explorations and Studies, No 5. New York 1928. 1 mapa, XIII a 386 s.
21. The Manners and Customs of the Rwala Bedouins. American Geographical Society of New York. Oriental Explorations and Studies, No 6. New York 1928. XVI a 712 s.

b) Politická

22. Zur Zeitgeschichte von Arabien. Leipzig und Wien 1918. III a 102 s.
23. Dnešní Orient v politice světové. Sbírka přednášek a rozprav, extensí čs. vysokých škol, řada I, svazek 11. Praha 1935. 18 s.

Dnešní Orient:

24. Poušť a oasa. Nová Arabie. Dnešní Orient. Národní probuzení a politický vývoj jednotlivých států, sv. 1. Praha, Melantrich 1934. 256 s.
25. Lev ze kmene Judova. Nová Habeš. Dnešní Orient. Národní probuzení a politický vývoj jednotlivých států, sv. 2. Praha, Melantrich 1934. 123 s.
26. Mezi Eufratem a Tigridem. Nový Irák. Dnešní Orient. Národní probuzení a politický vývoj jednotlivých států, sv. 3. Praha, Melantrich 1935. 168 s.
27. Dar Nilu. Nový Egypt. Dnešní Orient. Národní probuzení a politický vývoj jednotlivých států, sv. 4. Praha, Melantrich 1935. 294 s.
28. Pod Himalajemi. Nová Indie. Dnešní Orient. Národní probuzení a politický vývoj jednotlivých států, sv. 5. Praha, Melantrich 1936. 316 s.
29. Země Arijců. Nový Iran. Dnešní Orient. Národní probuzení a politický vývoj jednotlivých států, sv. 6. Praha, Melantrich 1936. 292 s.
30. Zaslíbená země. Nová Palestina. Dnešní Orient. Národní probuzení a politický vývoj jednotlivých států, sv. 7. Praha, Melantrich 1937. 228 s.
31. Od Libanonu k Tigridu. Nová Syrie. Dnešní Orient. Národní probuzení a politický vývoj jednotlivých států, sv. 8. Praha, Melantrich 1938. 252 s.
32. Itálie v Africe. Nová Libye. Italská východní Afrika. Dnešní Orient. Národní probuzení
a politický vývoj jednotlivých států, sv. 9. Praha, Melantrich 1939. 303 s.
33. Most do Asie. Nové Turecko. Dnešní Orient. Národní probuzení a politický vývoj jednotlivých států, sv. 10. Praha, Melantrich 1940. 263 s.
34. Stará Ethiopie. Nový Súdán. Dnešní Orient. Národní probuzení a politický vývoj jednotlivých států, sv. 11. Praha, Melantrich 1941. 178 s.

c) Mapy

35. Karte von Arabia Petraea nach eigenen Aufnahmen. Maßstab 1 : 300.000. 3 Blatt im Formate von je 65 : 50 cm Bildfläche, Wien 1907.
36. Umgebungskarte von Wádi Músa (Petra). Maßstab 1: 20.000. 1 Blatt im Formate von 36 : 27 cm Bildfläche. Wien, Kaiserliche Akademie der Wissenschaften 1907.
37. Map of the Northern Hegâz according to Original Investigations. Scale 1:500.000. One sheet of 87:94 cm. American Geographical Society of New York, 1926.
38. Map of Northern Arabia according to Original Investigations. Scale 1:1,000.000. Four sheets of 52:49 cm. American Geographical Society of New York, 1927.
39. Map of Southern Mesopotamia according to Original Investigations. Scale 1:1,000.000. One sheet of 52:40 cm. American Geographical Society of New York, 1927.

II. Biblická díla

1. Starozákonní studie a drobné příspěvky k výkladu Písma svatého. Brno, Tiskárna Benediktinů 1902. XII a 48 s.
2. Od stvoření do potopy. Biblické universitní extense. Vzdělávací knihovna katolická, sv. 36. Praha, V. Kotrba 1905. 176 s.; Od stworzenia do potopu. Po polsku opracoval J. Korzonkiewicz. Kraków 1910, 197 s.
3. Po stopách událostí Starého Zákona. Věcné poznámky k učebnici dějin Starého Zákona. Knihovna kazatele č. 16. Olomouc, R. Promberger 1906. 43 s.; 2. nezměněné vyd. 1907.
4. Křesťanské církve nynějšího Orientu. Olomouc, Velehrad 1939. 141 s.

III. Cestopisná díla

Cestopisy Aloise Musila:

1. Pod ochranou Núriho. Z mých cest Pustou Arabií. Praha, Československé podniky tiskařské a vydavatelské 1929. 371 s.
2. V posvátném Hedžázu. Praha, Československé podniky tiskařské a vydavatelské 1929. 304 s.
3. V zemi královny Zenobie. Praha, Československé podniky tiskařské a vydavatelské 1930. 35O s.
4. V biblickém ráji. Z mých cest při středním Eufratu a Tigridu. Praha, Novina 1930. 349 s.
5. Mezi Šammary. Z výzkumné cesty Šťastnou Arabií. Praha, Novina 1931. 397 s.
6. Za Mrtvým mořem. Praha, Novina 1931. 435 s.
7. V roklích edomských. Praha, Novina 1932. 420 s.
8. Tajemná Amra. Praha, Novina 1932. 408 s.; 2. vyd. Kojetín, Katos 2003 (reprint 1. vyd.).
9. In the Arabian Desert. New York, Horace Liveright 1930, London, Jonathan Cape 1931. XIV a 397 s.

IV. Knihy pro mládež

a) Cestopisné

1. Po prvé v poušti. Praha, Novina 1932. 194 s., il. L. Salač; 2. vyd. Kojetín, Katos 2002 (reprint).
2. V zakletém zámku. Praha, Novina 1934. 188 s., il. L. Salač.
3. Ve stínu křižáckého hradu. Praha, Novina 1935. 173 s., il. L. Salač.
4. Na koni a na velbloudu. Praha, Novina 1936. 210 s., il. L. Salač.
5. Skalní město. Praha, Novina 1937. 178 s., il. L. Salač.
6. V Negebu. Praha, Novina 1938. 200 s., il. R. Komínek.
7. S kočovníky pouště. Praha, Novina 1941. 159 s., il. R. Komínek.

b) Dobrodužné

8. V neznámé zemi. Praha, Novina 1932. 220 s., il. L. Salač; 2. vyd. Praha, F. Kosek 1948. 172 s., il. (a nová obálka) A. L. Salač; 3. vyd. Kojetín, Katos 2003 (reprint 1. vyd.).
9. Mstitel. Praha, Novina 1933. 200 s., il. L. Salač.
10. Syn pouště. Praha, Novina 1933. 202 s., il. L. Salač; 2. vyd. Havlíčkův Brod, Jiří Chvojka 1948. 157 s. 7.700 výt., il. a obálka Z. Burian.
11. Vlastní cestou. Praha, Novina 1934. 236 s., il. L. Salač.
12. Na Sinaji. Praha, Novina 1935. 216 s., il. L. Salač.
13. Měděné doly. Praha, Novina 1936. 243 s., il. L. Salač.
14. Cedry na Libanonu. Praha, Novina 1937. 172 s., il. L. Salač.
15. Na Hermonu. Praha, Novina 1939. 162 s., il. L. Salač.
16. Nový život. Praha, Novina 1940. 172 s., il. R. Komínek.
17. Světcův démant. Praha, Melantrich 1945. 168 s., obálka a frontispice V. Hofman.

c) Historické

18. Křižák. Praha, Novina 1943. 178 s., il. F. Stejskal.
19. Pán Amry. Praha, Vyšehrad 1948. 294 s., il. V. Fiala.

Edice Karavana po r. 1968

1. Cedry na Libanonu. (Obsahuje i knihu Na Hermonu; 2. vyd.) v SNDK 1. vyd. 1968, náklad 100 000 výt., upravil M. Petrtýl, il. Z. Burian, doslov Z. Heřman: Na koni a na velbloudu; 2. vyd. Albatros 1973.
2. Mstitel. 2. vyd. Albatros 1969, upravil Z. Heřman, il. A. Michalčík, doslov hš: Islámská věrouka v deseti bodech.
3. Ve stínu křižáckého hradu. 2. vyd. Albatros 1971, il. K. Beneš, upravil Z. Heřman.

V. Rukopisy

a) Historickopolitické

40. Africká Francie. Dnešní Alžírsko, Túnisko, Maroko. Rkp. (Závěrečný svazek souboru Dnešní Orient)
41. Ze světa islámu. Rkp. 291 s.
42. Praelectiones de locis selectis et de historia critica Pentateuchi. Teologická fakulta, Olomouc 1904. Rkp. 118 s., latinsky.

b) Pro mládež

Cestopisné

20. Pustou Arabií. Rkp. 195 s. (Pokrač. S kočovníky pouště)
21. U Rudého moře.
22. Chodníkem smrti.
23. Mezi šíity.
24. Do Bagdádu.
25. Pouští Nefúd.
26. V tajemném Nedždu.
27. Do Palmyry.
28. Na prahu pouště.
29. S větrem. (Zvířata pouště) Rkp. 157 s.

Historické

30. Za sestrou. Rkp. 163 s.
31. Madžhúl.
32. Rytíř Radom. Rkp. 174 s. (R. 1184 Křižácké království, pokračování Křižáka)
33. Za chlebem. Rkp. 147 s.

c) Soubory rozhlasových přednášek

1. Okénko do pouště.
2. Širé obzory.

d) Vybrané články Výhledy do světa (17 objemných svazků)

1. Ubohá Palestina.
2. Turecká republika.
3. Britské imperium.
4. USA.
5. Ze střední Ameriky.
6. Ze světové politiky.
7. Mračna nad Středomořím.
8. Z Orientu.
9. Italské kolonie.
10. Úvodí Nilu.
11. Indický svět.
12. Vlast Peršanů.
13. Irák.
14. Arabský poloostrov.
15. Rozdrobená Syrie.
16. Africká Francie.
17. Daleký Východ.

Poznámky:

1. V dubnu 2009 se konalo několik přednášek k připomenutí 65. výročí úmrtí Aloise Musila; při této příležitosti jsme bibliografii jeho děl zcela přepracovali a doplnili. Nicméně jakékoli další poznatky, opravy či doplňky jsou stále vítány.
2. Ponechávám roztřídění bibliografie tak, jak se vžilo u vydavatelů Musilových knih, byť se z dnešního pohledu může jevit jako ne zcela přesné, zato snad přehledné. Zeměpisné názvy v titulech knih jsou ponechány v pravopisné normě, která se používala v době vzniku rukopisu.
3. Veškerá česká vydání knih A. Musila má (snad jako jediná na světě) ve svém fondu Knihovna Karla Dvořáčka; naší snahou je rovněž shromažďovat literaturu o něm. Usnadnili jsme proto zájemcům o jeho dílo přístup k článkům o něm – roztroušených po nejrůznějších periodikách – tím, že jsme shromáždili jejich kopie a nechali je svázat do dvou svazků: Alois Musil. Články o něm (1911 – 2001). KKD 2003. Alois Musil. Články o něm II (1955 – 2005). KKD 2006. Brzy k nim přibude další svazek – i zde vděčně přijmeme vaše náměty a dodatky. Zájemcům je vše k dispozici v oddělení regionální literatury naší knihovny.
4. Knihovna uvítá jakékoli doplnění nebo opravu této bibliografie; ta vychází především ze Seznamu děl, statí a článků vlastních i životopisných sestavených Annou Blechovou (Katalog výstavy ke 100. výročí narození Aloise Musila, Vyškov 1968).
5. Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově ráda dokoupí některé svazky Musilových knih, zejména všechna cizojazyčná vydání.

Zpracoval: vr
Vyškov 18. května 2009