Bibliografické a faktografické informace

Informační a bibliografické služby poskytuje referenční oddělení KKD sídlící v přízemí vpravo od hlavního vchodu. Mezi tyto služby patří zodpovídání dotazů, poradenská činnost při výběru literatury, zpracování rešerší – vyhledávání informací o určité problematice na základě zadaného požadavku. Výsledkem vyhledávání mohou být plné texty dokumentů (např. článků), konkrétní data nebo bibliografické záznamy (citace) knih a článků.

Mezi další služby patří poskytování informací z databáze ASPI (automatizovaný systém právních informací). Tato databáze obsahuje zákony, judikaturu, komentáře k zákonům,  předpisy EU, předpisy měst a obcí, vzory smluv a různých podání.