Bibliobox před KKD – vracení knih kdykoli a snadno

bbPo několikaletém úsilí se nám díky pochopení našeho zřizovatele (Město Vyškov), podařilo zakoupit kovovou schránku na vracení knih – Bibliobox. Dovolte mi nejdříve malé osobní ohlédnutí spojené se vzpomínkou na jednoho báječného člověka:

Asi před dvaceti lety nám náš učitel – dr. Stanislav Kalkus, který v roce 1948 emigroval do USA, později se tam stal ředitelem námořních knihoven (a Amerika má nějakou flotilu!) a po roce 1990 se vrátil do vlasti, aby zde učil knihovníky (FF UK), vyprávěl, jak to v amerických knihovnách chodí. Jednou se zmínil o tom, že třeba v newyorské knihovně si půjčíte knihu a pak až jdete třeba o půlnoci v Seattlu kolem knihovny, tak jim ji jednoduše hodíte do schránky.

Zalíbilo se mi to, a když jsme připravovali rekonstrukci naší současné budovy, vzpomněl jsem si na to, a chtěl jsem, aby v ní stavební inženýři a architekt zbudovali schránku, do níž by bylo možné v mimoprovozní dobu knihovny vracet knihy. Jenže nikdo z nás něco podobného neviděl. Než jsme se mohli někde inspirovat, přišlo 11. září – a bylo rázem po nějakém otvoru do nové knihovny, kam by bylo možno hodit mimo knihu i cokoli jiného! Před obavou z teroristického útoku jsem samozřejmě musel kapitulovat.

A pak se za několik let začaly objevovat nabídky na Bibliobox. Jenže ta cena! Statisíce! To nepřipadalo v úvahu. To není nějaká obyčejná bedna, kterou vám za pár tisíc svaří kdejaký zámečník, pane řediteli! Musí obsahovat mnoho bezpečnostních prvků – knihy se po vhozu nesmějí vzájemně poškodit, musí být odolná proti vandalům, nemůže umožnit vhození nežádoucích předmětů, ani nalít mezi knihy tekutinu… namítali prodejci na mé žehrání.

Za několik let však cena nakonec klesla na únosnou míru. I pan místostarosta se pro tuto myšlenku nadchl – bylo to opravdu lákavé: knihy můžete vracet kdykoli, když se to hodí vám! Je konec zuřivému vztekání, když přijdete třeba zrovna ve čtvrteční dopoledne – tedy v jediný pracovní den, kdy knihovna otevírá až v jednu hodinu – a vy zrovna chcete vrátit patnáct knih a potom běhat po úřadech a lékařích. Ale je zavřeno! Já bych do těch dveří…! Celé dopoledne se budu muset vláčet s metrákem knih, a ani noviny si nepřečtu!

Tak to již nenastane. Noviny si sice nepřečtete, ale knih se pohodlně zbavíte a volně vyběhnete do města. Není to krásné?

Pokud se pozastavíte před podivnou orientací Biblioboxu, stalo se tak až na poslední chvíli, kdy jsem byl přesvědčen, že toto nasměrování bude technicky jednodušší (sklon terénu, drobná dlažba). Na tu prázdnou stranu, která vás při příchodu vítá, umístíme informační rám, takže to nakonec bude k užitku.

Pravidla pro užívání Biblioboxu

Knihy můžete nyní vracet kdykoli, třeba v neděli o půlnoci! Vrácení knih prostřednictvím Biblioboxu je bezpečné, nemusíte mít obavy před jeho používáním. Obsluha je velice jednoduchá, přesto je třeba dodržovat některé zásady:

  • Bibliobox umožňuje vracení knih – nikoli však CD a časopisů – kdykoli mimo provozní dobu KKD, a to těch, které byly vypůjčené v naší knihovně.
  • Knihy vhazujte do Biblioboxu jednotlivě a hřbetem napřed.
  • Knihovna takto vrácené knihy přes Bibliobox odepíše z vašeho čtenářského konta následující pracovní den.
  • U nevrácených knih výpůjční doba nebude automaticky prodloužena, o to si musí čtenář jakýmkoli způsobem požádat.
  • Pokud jsou na vrácené knihy již vystaveny sankční poplatky (upomínky), zůstávají zaznamenány v čtenářově kontě do jeho osobní návštěvy, kdy je uhradí.
  • Jakkoli poškozené knihy ze čtenářského konta odepsány nebudou.
  • Provedenou transakci si můžete ověřit on-line prostřednictvím svého čtenářského konta (www.kkdvyskov.cz), případně telefonicky či e-mailem.
  • Knihy zapůjčené prostřednictvím Meziknihovní výpůjční služby doporučujeme vracet pouze při osobní návštěvě knihovny.
  • Tento systém vracení slouží naprosto spolehlivě již mnoho let po celém světě, proto KKD nebude na průhledné výmluvy – že kniha byla vrácena prostřednictví Biblioboxu – reagovat. Schránka je odolná proti zlodějům i vandalskému chování některých jedinců.
  • Při porušení těchto zásad nese zodpovědnost neukázněný čtenář. Ve sporných případech bude postupováno podle Občanského zákoníku.

Dr. Vladislav Raška, ředitel KKD

Provozní řád Biblioboxu KKD