Beseda s vyškovskými účastníky Jamboree 2011

V pátek 13. ledna – přesně dva měsíce před tím, než byl započat děj slavného románu J. Foglara Hoši od Bobří řeky, jak bylo v úvodu připomenuto – zaplnili vyškovští skauti sál knihovny, aby se dověděli, jak proběhlo nedávné největší skautské setkání na světě (asi 38 000 skautů a skautek).

Každé čtyři roky se tisíce skautek a skautů z celého světa shromáždí a postaví velké stanové město, aby zde zažili dva týdny plné aktivit a dobrodružství. Taková skautská olympiáda, ovšem bez medailí – svátek pro všechny zúčastněné. Je to jedinečná příležitost zažít na vlastní kůži setkání s jinými kulturami a spolupracovat s jinými národnostmi, těšit se z rozmanitosti dané (nejen) zeměpisnými rozdíly. To je světové skautské Jamboree!

22. jamboree se konalo ve Švédsku od 27. 7. do 7. 8. 2011. Téma bylo „Simply scouting“ (Jednoduše, prostě skauting). Byly to zároveň i odpověď na nejrůznější otázky, a ta zněla „Simply scouting“!! Děláme to, co máme nejraději: „Simply scouting“! Dalšími prolínajícími motivy jamboree byla hesla: Setkání (Meeting) – Příroda (Nature) – Sounáležitost (Solidarity).

Program setkání připravil a moderoval (mimochodem výborně) Martin Vašíček (student brněnské MU). Každý z 13 účastníků jamboree z vyškovského střediska (patří do něj i junácké oddíly z Lulče a Ivanovic) měl připravenou krátkou prezentaci „své“ oblasti i svých dojmů. Všechny příspěvky byly krátké, přehledné, osobité, mnohdy i vtipné… Některé si vysloužili i uznání zkušeného skauta, staršího o několik generací, ten byl potěšen, že bude mít důstojné nástupce.

Zajímavou perličkou by mohlo být, že z Lulče se jamboree zúčastnilo pět skautů. Když vezmeme v úvahu počet obyvatel této nevelkou obec, můžeme předpokládat, že na světovém jamboree měla v procentuálním zastoupení nepochybně největší účast.

Součástí večera byla i malá výstavky šátků a dalších drobných artefaktů z tohoto skautského setkání; nebylo také zapomenuto na poděkování sponzorům vyškovských skautů.

Fotogalerie na Facebooku KKD Vyškov.