Arteterapií proti covidu

Zveme vás na malou výstavu kreseb a maleb emeritního pedagoga Luďka Kotoulka.

Každá pandemie zanechala velké následky ať už na státu jako takovém, tak hlavně na člověku a jeho fyzickém a psychickém rozpoložení. Prakticky celou pandemii covidu-19 provázela média. Novinové články, rozhlasová a televizní zpravodajství a zejména sociální sítě byly plné nejdramatičtějších příběhů lidí s koronavirem. To podnítilo strach a paniku v lidech.

Autor nám k tomu řekl: "Mou celoživotní profesí byly matematika a fyzika. Nikdy jsem neměl umělecké sklony. Před pěti lety jsem dostal darem barvy a plátna, ale dva roky leželo vše někde na dně skříně. A pak přišel covid ... Měsíce a měsíce trvající epidemie vyvolávala stresové situace i v mém blízkém okolí. Potřeboval jsem "nějak" eliminovat všudypřítomné negativní zprávy. Vzal jsem tedy do rukou papír a pastelové křídy ... a napětí doby jakoby zázrakem opadlo."

V širším smyslu arteterapie znamená léčbu uměním, například pomocí hudby, poezie, prózy, tance, divadla a výtvarného umění, v užším slova smyslu znamená arteterapie léčba výtvarným uměním. Arteterapie využívá výtvarné umění jako prostředek k osobnímu vyjádření v rámci komunikace, spíše než aby se snažila o esteticky uspokojivé výsledné produkty, posuzované vnějšími měřítky. Tento druh činnosti získal název „arteterapie“ zejména proto, že se nejvíce rozvinul v oblasti duševního zdraví. (Wikipedie)

Výstavu si můžete prohlédnout ve 2. podlaží knihovny od 16. 3. do 20. 4. 2023.