Art brut film Vyškov

Událost se konala 10.3.2022 16:30 - 18:00 ve velkém sále.

Komorní přehlídku krátkometrážních filmů věnovaných spontánní marginální tvorbě trojice českých tvůrců uvede sběratel, znalec a milovník art brut Pavel Konečný.

Botanická zahrada Anny Zemánkové (rež. Philippe Lespinasse, 2017, 25 min.)
Druhý život dřeva (rež. Václav Kadrnka, 2009, 13 min.)
Muž, který maloval moře (rež. Karel Čtveráček, 2005, 29 min.)

Art brut neboli syrové umění, tak nazýváme výtvarné práce vytvořené lidmi nedotčenými uměleckou kulturou. Jejichž tvůrci čerpají vše (od námětu, přes volbu použitých materiálů až po způsob provedení) z vlastních zdrojů a neodvozují to z konvencí umění, ať klasického nebo toho, které je právě shodou okolností v módě. Zde se tedy setkáváme s uměním v jeho nejčistší a nejryzejší podobě. Samorostlí tvůrci, jejichž originální, spontánní autentický projev souvisí s jejich nejvnitřnějším  existenciální pocitem nevytváří záměrně umění, ale v kreativním projevu vidí smysl své existence a často nepotřebují k tvorbě ani žádné diváky.

Filmy o Anně Zemánkové a kresbách Jindřicha Vika, které si promítneme budou dokladem výše napsaného a přiblíží nám ve zkratce specifickým filmovým jazykem jejich životy i pozoruhodnou tvorbu, pro níž se stali známí i ve světě. Výtvarně vytříbený třetí film o valašském řezbáři autodidaktovi Šimkovi ukáže zase poetickou formou na trochu jinou polohu spontánní tvorby, která má kořeny v tradičním lidovém umění.

Obdiv ke spontánní tvorbě, kterou lze charakterizovat jako art brut, lidové či naivní umění mne provází již od studentských let, kdy jsem začal se sbíráním těchto artefaktů.  Nejvíce mne na této činnosti přitahovalo a obohacovalo setkávání s autory a poznávání jejich osobité a autentické tvořivosti.

Pavel Konečný