Anry Lukáč – To je rugby

Od pátku 2. března 2012 si můžete ve druhém podlaží Knihovny Karla Dvořáčka, ve volném výběru beletrie pro dospělé, prohlédnout výstavu fotografií Anryho Lukáče To je rugby.

Výstava zachycuje vyškovské ragbyové období v letech 2006 – 2011. Přiblíží vám atmosféru sportu, který má ve Vyškově již šedesátiletou tradici.

O autorovi:
Narodil se 17. 11. 1963.
Od roku 2004 je členem Orionu.
Žije ve Vyškově.

Anry Lukáč se učil fotografovat již jako školák ve fotografickém kroužku „na pionýráku” pod vedením Pavla Otevřela a Radka Navrátila. Při stém výročí založení fotoklubu Orion se spolu s několika dalšími zájemci stal jeho členem a zúčastnil se obou tematických výstav (Stromy a Dřevo, kámen, kov). V roce 2007 představil autorský blok spolu s Václavem Horákem a Jirkou Polákem v Galerii Orion Muzea Vyškovska.

Anry se postupně orientoval v množství fotografických žánrů a vyhranil se směrem k živé a reportážní fotografii. Jeho práce nesměřuje k vyhledávání senzací, které bývají v převládajících případech opřeny o krutost, bolest a násilí. Naopak hledá pozitivní životní příběhy, podobně jako to ukázal poválečný výstavní projekt Lidská rodina (Family of Man) Edwarda Steichena, kdy se stala humanistická fotografie pojmem.

Toto směřování nalezneme jak v jeho oblíbené sportovní reportáži, tak v cestopisné a sociální fotografii. Jakýmsi „doplňkovým sportem“ ve fotografii je Anryho práce s dírkovou komorou – starobylá, nyní dost módní disciplína, která díky své technologii pomáhá vracet do překotné digitální fotografie rozvahu a klid, se kterými tvořili mistři klasické fotografie.

Text: Jiří Foltýn
Fotografie: Anry Lukáč