Angličtina pro seniory začátečníky

Knihovna Karla Dvořáčka vyhlašuje další kurz Angličtina pro začátečníky I (únor - červen).
Témata: rodina, každodenní život, volný čas, jídlo, dovolená.
Gramatika: sloveso být, zájmena, číslovky množné číslo, přítomný čas.

Lektorka Barbora Sedláčková
Cena 100 Kč za lekci. Délka lekce 60 minut, každé pondělí.
v 11 – 12 h. Minimální počet studentů je 5, maximální 10.
Kurz se platí měsíčně. První lekce18. 2. 2019.
Přihlášky a platby ve studovně knihovnynejpozději do 14. 2. 2019.