Alois Musil poprvé v poušti

4170

Ve čtvrtek 18. července odpoledne se v Lodžii vyškovské Zámecké zahrady konala tradiční  Fontána slov – malá literární připomínka nejvýznamnějšího rodáka Vyškovska, orientalisty Aloise Musila. Úryvky z nepublikovaných i publikovaných textů četla Jarmila Wolfová, připravil a komentoval dr. Vladislav Raška. Fontána slov je společným projektem Městského kulturního střediska a Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově, která se zde koná již pátým rokem.

Navzdory teplému počasí se pod stinnými arkádami nedaleko vodní fontány sešlo pětadvacet zájemců, aby si vyslechlo především komentovanou přednášku Jak jsem poznával Orient, kterou prof. dr. Alois Musil v únoru 1920 za značného zájmu odborné veřejnosti zahájil svou univerzitní činnost na pražské filozofické fakultě. Do auditoria přispěchal i dr. Edvard Beneš, tehdejší ministr zahraničí. Nebylo to žádné překvapení, neboť impulz k založené nové katedry i Orientálního ústavu pocházel přímo od prezidenta Masaryka.

Byl to také on, kdo usiloval o Musilův návrat z Vídně do Prahy. Nemusel jej dlouho přesvědčovat – Musil totiž nikdy neskrýval své češství, i když byl zastáncem zachování monarchie. S Masarykem se znal dlouho před válkou a byl jeho obdivovatelem, což konečně platilo snad pro všechny české studenty. Masaryk zase dobře věděl o jeho vědecké práci, oceňoval ji a trval na tom, že celosvětově uznávaný orientalista musí přispět k posílení prestiže jednak dosud spíše provinční univerzity, jednak i nedávno vzniklého státu. Z jeho popudu se Masaryk vydal do Ameriky, aby tam v angličtině vydal své celoživotní dílo Oriental Explorations and Studies.

Jeho nástupní přednáška dosud v úplnosti nikdy nebyla publikována; autor ji navíc na sklonku života, když připravoval soubory svých článků, mírně upravil a doplnil. Právě toto změny po dvaceti letech jsou velmi zajímavé.

Při závěrečné besedě si mohli posluchači prohlédnout některé méně dostupné knihy tohoto autora, neboť KKD se pyšní tím, že takový komplet knih a článků nikdo jiný na světě nevlastní.

Fotogalerie


Fontána slov 18. 7. 2013