Alois Musil a sociální sítě první republiky aneb Historická korespondence jako bezedný pramen vědění

Událost se konala 10.11.2023 16:30 - 18:00 ve velkém sále.

Akademická společnost Aloise Musila, jež byla založena před patnácti lety, pěstuje odkaz orientalisty, arabisty, biblisty a cestovatele Aloise Musila. Jeho životní osudy a vědecká činnost byly veřejnosti představeny na četných výstavách a přednáškách po celé republice i v zahraničí. Díky projektům řešeným ve spolupráci s Masarykovým ústavem a Archivem v. v. i. byly v uplynulých pěti letech vydány tři edice korespondence Aloise Musila s významnými představiteli politických a hospodářských kruhů meziválečné doby. Přednáška představí několik střípků ze života a práce Aloise Musila v době, kdy působil v Praze na Karlově Univerzitě.

Přednáší:
Petr Přebinda: Představení činnosti Akademické společnosti Aloise Musila
Adéla Jůnová Macková: Představení trojlístku edic korespondence Aloise Musila, vztahujících se k vědecké činnosti Aloise Musila v meziválečné době
Adéla Jůnová Macková, Pavel Žďárský: Několik střípků ze života a práce Aloise Musila v zrcadle historické korespondence