Alena Ilgnerová – Koláže

V sále Knihovny Karla Dvořáčka si můžete až do 22. prosince 2017 prohlédnout šestnáct koláží naší čtenářky, studentky Univerzity 3. věku a dlouholeté účastnice Hrátek s pamětí Aleny Ilgnerové.

Koláž odvozuje svůj původ z francouzského „collage“ znamenající lepení. Zahrnuje celou řadu výtvarných technik ve dvou- i třírozměrném prostoru. Jako materiál nejčastěji slouží tisky, reprodukce, fotografie, textil nebo nalezené předměty.

Koláž je úzce spjata s érou modernismu a je jedním z nejpozoruhodnějších a také nejtypičtějších technických a výrazových prostředků, které se objevily na umělecké scéně 20. století. Umožňuje rychleji, bezprostředněji a také přesněji najít souvislosti mezi některými výtvarnými, literárními i filozofickými prvky, pro jejichž vyjádření by se těžko hledal vhodnější způsob.

Podle názoru Wernera Spiese je sotva nějaký pojem, který by univerzálněji definoval podmínky a možnosti umění našeho století, než je koláž.

Wikipedie

Po dohodě s autorkou jsme jednotlivé koláže neoznačili názvem. Je na každém návštěvníkovi, aby svou pravou mozkovou hemisférou vnímal barvy, tvary, symboly a pak plynule přešel do levé mozkové hemisféry, kde v sídle jazyka „stvoří“ vlastní název obrazu. Estetický zážitek tak umocníte příjemným tréninkem mozku, neboť žádný název, který se zrodí ve vaši fantazii, není chybný.