Aktualizace webu KKD

dotanikKnihovna Karla Dvořáčka se neustále snaží o zkvalitňování služeb pro své čtenáře. S tím souvisí i snaha o aktualizaci webových stránek, které již nedosahují dnešním standardům. Proto vás touto cestou žádáme o vyplnění krátkého dotazníku, abychom zjistili, jak vnímáte dnešní podobu našeho webu. Dotazník je k vyplnění zde.