Akademie volného času – vzdělávání pro dospělé bez rozdílu věku

educationheadKnihovna Karla Dvořáčka připravila na školní rok 2015/2016 tyto vzdělávací pořady pro širokou veřejnost:

S kočárkem do knihovny

Besedy pro rodiče na rodičovské dovolené, zpravidla první středa v měsíci v 10.00 hod., vstupné dobrovolné. Rodiče besedují, s dětmi si hrají a čtou knihovnice. Zahájení 7. října 2015.

Hrátky s pamětí

Zpravidla druhý čtvrtek v měsíci v 16.30 hod., 10 lekcí, cena za celoroční permanentku 200 Kč pro držitele platného průkazu do KKD, 400 Kč pro ostatní zájemce. Jednorázové vstupné 50 Kč. Počet míst omezen na 20 osob. Účast na případných doplňkových akcích tohoto kurzu je zajištěna pouze držitelům permanentek. Přihlášky a platby přijímáme od 17. srpna do 30. září 2015 v přízemí, v referenčním odd. KKD. Zahájení 10. září 2015.

Tématické počítačové kurzy

Zpravidla první úterý v měsíci v 16.30 hod., jednorázové vstupné 50 Kč, zahájení 6. 10. 2015.

říjen – Základy ukládání a zpracování fotografií na PC
listopad – Psaní a vytváření dokumentu ve Wordu
leden – Práce s e-mailem
únor – Jak správně vyhledávat informace na webu

Rodokmeny, matriky a staré texty

Cyklus seminářů na téma genealogie, archiv a pomocné vědy historické vede Mgr. Kristýna Burianová. Koná se ve čtvrtky 17. 9., 15. 10., 19. 11. a 17. 12. 2015. První a druhý seminář = opakování z jara 2015, 3. a 4. seminář – nové informace. Zájemci o následný praktický workshop (max. 12 osob) se přihlašují a poplatek platí na 3. resp. 4. semináři. Jednorázové vstupné 50 Kč.

Cyklus přednášek, besed

Zpravidla druhé úterý v měsíci v 16.30 hod., jednorázové vstupné 40 Kč. Zahájení 13. 10. 2015

Astronomické přednášky – říjen a listopad, RNDr. Petr Hájek
Cestujeme s knihovnicí – prosinec, leden, Zdeňka Adlerová
Hezky česky – únor, březen, Mgr. Libuše Procházková
Hudba kolem nás – duben, květen, Dr. Arnošt Drmola

Změna vyhrazena. Termíny jednotlivých akcí sledujte na našich stránkách www.kkdvyskov.cz, www.facebook.com/KnihovnaVyskov, Twitteru @kkd_vyskov, na panelu v knihovně nebo požádejte o pravidelné týdenní zasílání informací o pořadech KKD na Váš e-mail.

Další informace na e-mailu adlerova@kkdvyskov.cz